Helena Veselá, 1984-

ocenění:

2008 Cena Plže, próza, čestné unání.