Ilona Gruberová, 1970-

ocenění:

2007 Cena Plže, publicistika, čestné uznání.
2016 Cena Plže