Miroslav Valina, 1963-

ocenění:

2007 Cena Plže, próza, čestné uznání.