Svatava Heinlová, 1957-

ocenění:

2006 Cena Plže, čestné uznání.