Vladimír Gardavský

ocenění:

2006 Cena Plže, esej, čestné uznání.