Eva Válková, 1953-

ocenění:

2005 Cena Plže, poezie, čestné uznání.
2007 Cena Plže, poezie, 1. místo.
2011 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Krvácím nahlas a potichu písmena