Tamara Kopřivová, 1962-

ocenění:

2003 O tachovskou renetu, poezie, 4. místo.
2004 Cena Plže, čestné uznání.
2006 Cena Plže, poezie, čestné uznání.