Tomáš Kůs, 1950-

ocenění:

2004 Cena Plže, poezie, čestné uznání.