2015: Literární zločiny

středa 22. dubna

8:30-9:00 prezence 9:00-9:10 zahájení 9:10-10:10
 • Mgr. Roman Polách (Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 3. roč. dok. studia)
  Myšlení o úkolovanosti v literatuře dvacátých let 20. století
 • Bc. Patrik Dudek (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 1. roč. nmgr. studia)
  "Uprostřed všech možných ismů zvedl se vavřín leninismu" aneb nejistá naděje na poklidné přežití. Ideologicky vykloubená poezie Vítězslava Nezvala a Konstantina Biebla
 • Mgr. Vendula Mikolášková (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, FF, 2. roč. dok. studia)
  Estetika vs. ideologie. Šiktancova tvorba v literárněvědné diskusi
 • Bc. Martin Navrátil (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, 2. roč. nmgr. studia)
  Autocenzúra ako sebadeštruktívny princíp v poézii Vojtecha Mihálika
10:30-11:00 diskuse 11:00-11:20 přestávka na čaj a kávu 11:20-12:20
 • Bc. Silvie Březinská (Slezská univerzita v Opavě, FPF, 1. roč. nmgr. studia)
  Zločin na literárním textu - k diskuzím nad románem Temno a jeho filmové adaptaci
 • Bc. Matúš Mikšík (Univerzita Komenského v Bratislave, FF, 2. roč. mgr. studia)
  Karvašov(e) Meteor(y)
 • Ewelina Giżycka (Varšavská univerzita, Wydział Polonistyki, 3. roč. bc. studia)
  Zločin na Divokém západě. Analýza archetypového konfliktu mezi dobrem a zlem na příkladě románu Jiřího Brdečky Limonádový Joe
12:20-12:50 diskuse 12:50-14:30 oběd 14:30 zahájení odpoledního bloku 14:10-15:30
 • Matěj Klíma (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 3. roč. bc. studia)
  Popření etických a estetických norem jako cesta k vytvoření smysluplného světa v díle Ladislava Klímy
 • Agnieszka Słowikowska (Varšavská univerzita, Wydział Polonistyki, 3. roč. bc. studia)
  Zločin nebo osud? Případ Neviditelného Jaroslava Havlíčka
 • Mgr. Lenka Macsaliová (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave, 1. roč. dok. studia)
  Dve tváre zločinu v Jarošových Krvavinách
15:30-16:00 diskuse 16:00-16:20 přestávka na čaj a kávu 16:20-17:20
 • Mgr. Katarína Štafurová (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave, 1. roč. dok. studia)
  Ukrižovanie ako zločin (K problematike prototextu a pôstnych piesní františkánskych spevníkov 18. storočia)
 • Mgr. Anna Gnot (Opolská Univerzita, Filologická fakulta, 2. roč. dok. studia)
  Autobiografie za trest - o dvou životopisech Oty Filipa
 • Bc. Marie Smějsíková (Univerzita Karlova v Praze, FF, 1. roč. nmgr. studia)
  Časopis Květen polemický
17:20-17:50 diskuse, občerstvení 18:00 Autorské čtení Petra Stančíka z knihy Mlýn na mumie

Čtvrtek 23. dubna

9:25 zahájení druhého dne jednání 9:30-10:50
 • Mgr. Marta Škubalová (Univerzita Karlova v Praze, FF, 1. roč. dok. studia)
  K otázce viny v literárních dílech o odsunu Němců
 • Stanislav Drastík (Ostravská univerzita v Ostravě, 3. roč. bc. studia)
  Zločiny ve Slezském románu - Slezský román jako zločin?
 • Bc. Daniela Sajdlová (Slezská univerzita v Opavě, FPF, 1. roč. nmgr. studia)
  "Literární zločin" ve vybraných románech Michala Ajvaze
 • Mgr. Michaela Wronová (Masarykova univerzita v Brně, FF, 3. roč. dok. studia)
  Detektivní žánr v současné české literatuře
10:50-11:20 diskuse 11:20-11:40 přestávka na čaj a kávu 11:30-12:30
 • Mgr. Zuzana Labudová (Univerzita Karlova v Praze, FHS, 2. roč. dok. studia)
  "Esteticky dvojznačný a morálně nečistý?" Kauza Český snář
 • Mgr. Hana Sobotková (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 3. roč. dok. studia)
  Inovativní prvky vyprávění v románě Louise Owense Dark River
 • Bc. Helena Šváchová (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 2. roč. nmgr. studia)
  Místo zločinu v dětské literatuře: Případ Lois Lowryové
12:40-13:10 diskuse 13:10-13.40 přestávka na čaj a kávu
porada členů poroty 13:40 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury, konec oficiálního programu konference