2012: Literatura jako SDÍLENÍ zkušenosti

středa 25. dubna

8.30-9.00 prezentace 9.00-9.10 zahájení 9.10-10.10
Když se blízcí vzdalují
 • Viera Medviďová (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV, 2. roč. Mgr.)
  Otcovia a dcéry Ivany Dobrakovovej
 • Matěj Antoš (Ostravská univerzita, FF, 3. roč.)
  Sdílení zkušenosti v knize Emila Hakla Pravidla směšného chování
 • Katarína Zitová (Univerzita Komenského v Bratislave, FF, 2. roč. doktorského štúdia)
  Téma smrti v básnickej zbierke Štefana Strážaya Palina
10.10-10.40 diskuse 10.40-11.00 přestávka 11.00-12.00
Jak nás utváří chod dějin
 • Lenka Szentesiová (Univerzita Komenského v Bratislave, FF, 2. roč. doktorského štúdia)
  Skúsenosť ako konstituent skupinovej identity
 • Lukáš Borovička (Univerzita Karlova, Praha, FF, 3. roč. doktorského studia)
  Poezie podzimu 1938 jako socialistický realismus?
 • Kristýna Galvoňová (Univerzita Karlova, PedF, 3. roč. Mgr.)
  (Pře)hodnocení hodnot normalizační společnosti v dílech Vladimíra Párala
12.00-12.30 diskuse 12.30-14.00 přestávka na oběd 14.00-15.00
O tom, co nás přesahuje
 • Marcel Bakoš (Katolícka univerzita v Ružomberku, FF, 1. roč. Mgr.)
  Svetlo na konci tunela je búrka (Básnická modlitba Milana Rúfusa a Jána Buzássyho)
 • Michaela Filipi (Univerzita Palackého v Olomouci, FF, 1. roč. doktorského studia)
  Logos a slepota lidského slova (Mravní dilema básníka v poezii Vladimíra Vokolka z 50. let)
 • Lucia Cifraničová (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, FF, 1. roč. doktorského štúdia)
  Etické a estetické v próze Stanislava Rakúsa Pieseň o studničnej vode
15.00-15.30 diskuse 15.30-15.50 přestávka 15.50-16.50
Čas her a malin nezralých...?
 • Klára Soukupová (Univerzita Karlova, Praha, FF, 6. roč.)
  Konec dětství ve výstavbě autobiografického narativu
 • Anna Gnot (Uniwersytet Opolski, Katedra slawistyki, 1. roč. Mgr.)
  Uzavření "epochy dětství": Variace na temnou strunu Ladislava Fukse a E. E. Olgy Tokarczukové
 • Martyna Skrzeczkowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2. roč.)
  Magor dětem - otcovská zkušenost obsažená v pohádkách
16.50-17.20 diskuse 17.20-17.40 přestávka 17.40-18.40
Společnost není jen společenství jednotlivců
 • Marek Lollok (Masarykova univerzita, Brno, FF, 3. roč. Mgr.)
  Společenský řád v díle Franze Kafky
 • Tomáš Babůrek (Palackého univerzita, Olomouc, FF, 3. roč.)
  Kostýmy, masky a symboly v románu Myši Natálie Mooshabrové
 • Iryna Zabiiaka (Kyivskij universitět Tarasa Ševčenka, IF, 2. roč. doktorského studia)
  Změna statusu jako zkušenost sebeurčení: Odcházení Václava Havla
18.40-19.10 diskuse 19.10-? společenský program

čtvrtek 26. dubna

9.00-10.00
Zkušenost tvůrce jako zkušenost čtenáře
 • Ľuboš Lehocký (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, 2. roč. Mgr.)
  "Opýtajte sa detí, či hrať sa je iba". Zmysel poézie a života v troch básňach Erika Jakuba Grocha
 • Igor Tyšš (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, 1. roč. Mgr.)
  Hranice skľúčenosti
 • Markéta Veselá (Jihočeská univerzita České Budějovice, FF, 2. roč. doktorského studia)
  Jan Zábrana: deník jako sdílení literární zkušenosti
10.00-10.30 diskuse 10.30-10.50 přestávka 10.50-11.50
Zázemí tradičních hodnot
 • Šárka Havlová (Ostravská univerzita, FF, 2. roč. Mgr.)
  Pomíjivost, vina a odpuštění v barokních modlitbách pro ženy
 • Marcela Levíčková (Slezská univerzita v Opavě, FPF, 5. roč.)
  Selství jako životní princip i epická základna
 • Filip Komberec (Univerzita J. E. Purkyně, PedF, 1. roč. Mgr.)
  Etické dění v díle Jana Balabána
11.50-12.20 diskuse 12.20-13.45 oběd 13.45-14.25
Prostor a čas: parametry změn
 • Mária Klapáková - Lenka Suchá (Prešovská univerzita, FF, 1. roč. Mgr. / 2. roč. doktorského štúdia)
  Determinácia sujetových vzťahov "novodobých nomádov" priestorom zahraničia
 • Jakub Melník (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, FHV, 2. roč. Mgr.)
  Ballov(a) Sloboda : Metamorfózy odcudzenia naprieč polstoročím
14.25-14.45 diskuse 14.45-15.00 přestávka 15.00-15.40
Morálka a/nebo svoboda
 • Slávka Drozdová (Univerzita Komenského v Bratislave, FF, 2. roč. doktorského štúdia)
  Literatúra ako sprostredkovateľ ľudskej skúsenosti. Poznámky k novele Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia
 • Lucie Zimová (Univerzita Karlova, Praha, PedF, 5. roč.)
  Boj o holou existenci v Lustigově zobrazení šoa
15.40-16.00 diskuse 16.00-16.10 porada členů poroty 16.10 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury, závěr konference