2005: Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře.
Celý sborník ke stažení zde.
Pátková, Marcela: Holanova Babyloniaca K otázce specifikace žánru a jeho konkrétních projevů
Paraličová, Lucia: Figurácie literárnych žánrov v slovenskom postromantizme Genologická analýza textov almanchu Napred (1871)
Filipowicz, Marcin: Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové Ženská verze ideologického cestopisu
Lanová, Veronika: Karel Kryl - básník?
Tomášek, Petr: Písňový text součástí literatury? Nad tvorbou Oldřicha Janoty