2005: Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře.

6.dubna 2005

8.30-9.00 prezentace 9.00-9.20 zahájení 9.20-10.20
Historické dominanty a jejich variace
 • Mgr. Hana Kusáková (FF OU, Ostrava): Podoby a proměny žánru kázání v době vrcholného baroka
 • Lubomír Bacho (PedF UMB, Banská Bystrica, 4. ročník): Žánrová premena Anonymovej kroniky. Cesta kroniky ku historickému románu
 • Mgr. Jiří Koten (PedF UJEP, Ústí nad Labem): Jan Pancéř. K výstavbě historické povídky Prokopa Chocholouška
10.20-10.50 diskuse 10.50-11.10 přestávka na kávu a čaj 11.10-12.10
Mezi lyrikou a epikou
 • Silvia Miklošovičová (FF UK, Bratislava, 5. ročník): Balada ako žáner realizmu - Pavol Országh Hviezdoslav
 • Mgr. Mária Striešková (FF UKF, Nitra): Metamorfózy riekanky a rozprávky v Rúfusovej tvorbe
 • Mgr. Marcela Pátková (PedF JU, České Budějovice): Holanova Babyloniaca
12.10-12.40 diskuse 12.40-14.00 přestávka na oběd 14.00-15.00
V procesu utváření národní literatury
 • Peter Mráz (FF UK, Bratislava, 3. ročník): Literárno-smerové tendencie v diele Michala Godru
 • Zdenka Bugajová a Lucia Paraličová (FF PU, Prešov, 3. a 4. ročník): Žánrové metamorfózy poézie v almanachoch študentov 19. storočia
 • Mgr. Anna Kobylińska (WP UW, Warszawa): Torzo jako literární žánr - casus Dráma sveta Janka Kráľa
15.00-15.30 diskuse 15.30-15.50 přestávka na kávu a čaj 15.50-17.10
Rozměry autorské poetiky
 • Mgr. Zuzana Bariaková (FF PU, Prešov): Apokryfy Petra Karvaša (v komparácii s apokryfmi Karla Čapka)
 • Mgr. Romana Ličková (FF OU, Ostrava): Novela Marie Alexandra Klimenta
16.30-16.50 diskuse
 • Stanislava Hvězdová (PedF UK, Praha, 6. ročník): Neznámý člověk Milady Součkové - mezi povídkovým cyklem a románem
 • Klára Kolčavová (FF UP, Olomouc, 5. ročník): Smrtelnost díky Nesmrtelnosti aneb kunderovské variace
17.30-17.50 diskuse Společenský večer: 19.00-?

7. dubna 2005

9.00-10.00
Žánrové rozpětí realistické tvorby
 • Mgr. Marcin Filipowicz (WP UW, Warszawa): Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy Terézie Vansové. Ženská verze ideologického cestopisu
 • Katarína Pekariková (FF UKF, Nitra, 5. ročník): Román Terézie Vansovej v intertextuálnych vzťahoch súčasnej slovenskej drámy
 • Martin Kuba (PedF UHK, Hradec Králové, 3. ročník): Temné příběhy Světlé Karoliny
10.00-10.30 diskuse 10.30-10.50 přestávka na kávu a čaj 10.50-11.50
Písňový text
 • Veronika Lanová (PedF ZČU, Plzeň, 6. ročník): Karel Kryl - básník?
 • Petr Tomášek (PedF UJEP, Ústí nad Labem, 4. ročník): Písňový text součástí literatury? Nad tvorbou Oldřicha Janoty
 • Filip Pacalaj (FF UK, Bratislava, 2. ročník): Poetika textov skupiny Horkýže slíže
11.50-12.20 diskuse 12.20-13.50 přestávka na oběd 14.00-16.00
Autenticita - stylizace - imaginace
 • Mgr. Ján Jaraibka (FF UKF, Nitra): Typologie autobiografických žánrov
 • Mgr. Jindřiška Nováková (PedF JU, České Budějovice): Komparace Ortenových a Máchových deníkových záznamů
14.40-15.00 diskuse
 • Michal Čuřín (PedF UHK, Hradec Králové, 3. ročník): K tradicím žánru fantasy v české literatuře
 • Lenka Krausová (FF UP, Olomouc, 5. ročník): Poznámky ke gnozeologické skepsi aneb kam se poděl fakt
15.40-16.00 diskuse 16.00-16.10 porada členů komise 16.10-16.30 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury, slavnostní závěr 16.30-17.00 káva a čaj u kulatého stolu pro vážné zájemce: dotazy, komentáře a podněty pro příští ročník