2005: Mezi deklamovánkou a románem. Proměny žánrů v české a slovenské literatuře.
(Fotografovala Alena Ziebikerová)


Laureátka soutěže Hana Kusáková objasňuje kompozici barokního kázání
Nabádavému komentáři Alice Jedličkové naslouchá Pavel Janoušek
Veronika Lanová s vervou o Karlu Krylovi
Odvážnou hypotézu o vývoji kroniky zdůvodňuje Lubo Bacho
V módních barvách Tereza Schautová a Lucie Peisertová
Soustředění Lucie Paraličové k estetické funkci díla
Věra Brožová baví obecenstvo...
... s výjimkou meditujícího Pavla Janáčka
Ústavní publikace zaujaly Marcelu Pátkovou
Referuje Zuzana Bariaková, předsedají Karel Piorecký, Ivo Harák a Silvia Miklošovičová
Rázné námitky Jiřího Kotena
Předsedají Ladislav Ballek a Dáša Mocná
Naslouchá Stáňa Fedrová
Zdeněk Helus o pohádkách
Reportéři Petr Šimek a Adéla Urbanová, napůl skryta zahraniční pozorovatelka Jiřina Šmejkalová
Zamyšlení Ladislava Balleka
Přednáší Anna Kobylińska, předsedá X Valcerová
Specifika ženského cestopisu zaujatě líčí laureát soutěže Marcin Filipowicz
Okouzleny Jarka Janáčková a Alice Jedličková
Horlivá komentátorka Timotea Vrábelová
Pochybnosti o mezích interpretace vyslovuje laureát Petr Tomášek
Z konferenčního deníčku...
O dorozumění usiluje Katarína Pekariková...
...o celistvost zase Lenka Kusáková
Věda tradiční i multimediální ...
... a její recipient...
Pozorná posluchačka Lydia Petráňová
Laureát soutěže Filip Pacalaj o  recesích slovenských punkerů
Čestné uznání přejímá Peter Mráz
Kudy utéci před vědou...