2003: Vteřina a dějiny, zastavení a trvání

14. května 2003

8.30-9.00 prezence účastníků

dopolední jednání: 9.00-12.30 9.00-9.10 úvodní slovo 9.10-10.30

I. Pořádek a románový tvar
 • Mgr. Miroslav Kotásek (FF MU Brno): Časování románu. Milada Součková: Amor a Psýché
 • Lukáš Krečmer (FPF SU Opava): Zápas s časem a rekonstrukce chronologie v prózách Obětina a Fuga Trium Jana Křesadla
 • Jana Vočková (FPF SU Opava): Čas jako stavební prvek a prostředek dynamiky děje v románu I. B. Singra Otrok
diskuse 10.30-10.50 přestávka na kávu a čaj 10.50-12.30
II. Časnost a věčnost
 • Iva Dobiášová (PedF Univerzity Hradec Králové): Barokní věčnost času
 • Kateřina Farkasová (PedF MU Brno): Jaroslav Durych: Bloudění
 • Lucie Koryntová (PedF UK Praha): Březinův chrám a Zeyerův kostel
diskuse

odpolední jednání: 14.00-18.00 14.00 - 15.20

III. Ta chvíle, kdy...
 • Karel Piorecký (PedF UK Praha): Holanův čas bolesti
 • Petra Karásková (PedF UK Praha): Pojetí času v Noci s Hamletem
 • Gabriel Pleska (FF UP Olomouc): Dost už pění nad lelují (Některé transtextové souvislosti rostlinných motivů z Pečetního prstenu Josefa Palivce)
diskuse 15.20-16.10
IV. Dimenze paměti
 • Iva Homolová (FF MU Brno): J. E. Vocel: Labyrint slávy
 • Vít Černý (PedF UK Praha): Dvoje paměti: Malý a Turnovský
diskuse 16.10-16.30 přestávka na kávu a čaj 16.30 - 17.30
V. Dvojí skutečnost
 • Ladislav Pop (PedF ZČU v Plzni): Kafkův Zámek: Abstraktní paralela skutečnosti
 • Lenka Krausová (FF UP Olomouc): Mystifikace jako cesta k pravdě (Nad prózou Vladimíra Macury)
diskuse

Závěr konference: předání Ceny Vladimíra Macury autorce/autorovi nejinspirativnějšího příspěvku.