Previous Next
Cesta malé literatury LUCIE MARŠÍKOVÁ Práce nordisty a překladatele Ondřeje Vimra, jenž se dlouhodobě zabývá sociologií překladu a postavením...
Antikrist a jeho protivníci ve středověkém písemnictví PETR ČORNEJ Název rozměrné knihy poněkud klame. Česká (a speciálně husitská) problematika totiž vyplňuje necelou polovinu...
Na slovíčko s Eduardem Goldstückerem OLGA ZITOVÁ Kniha Von der Stunde der Hoffnung zur Stunde des Nichts (Od hodiny naděje k hodině nicoty, Arco 2009) přináší...

Sekretariát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nakladatelství Host vydalo antologii Český strukturalismus v diskusi, kterou edičně připravil Ondřej Sládek. Publikace je reprezentativním výborem z diskuse o českém strukturalismu vedené západními literárními vědci v 70.90. letech 20. století.

3. března 2015 od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Praha 1, Na Florenci 3) prosloví Jiří Havlík přednášku „Komentáře Bible svatováclavské (1677-1715)“. Jste srdečně zváni!

Nakladatelství Akropolis vydalo knihu Bohumila Fořta Fikční světy české realistické prózy. Publikace organicky propojuje literárněteoretický rámec fikčních světů s tradičním literárněhistorickým konceptem realistické prózy v kontextu české literatury.

3. března 2015 bude v přednáškovém sále ÚČL představena publikace Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885), kterou připravil tým oddělení literatury 19. století Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

26. – 28. února 2015 proběhne v Západočeském muzeu v Plzni 35. ročník mezioborového sympozia - tentokrát na téma „Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století“.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení pracovních pozic v Oddělení bibliografickém a archivním a v Oddělení lexikografie. 

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference kongres-bohemistiky bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2