Previous Next
Od moderny k avantgardě JIŘÍ POLÁČEK Pražské nakladatelství Akropolis zdárně pokračuje ve vydávání edice nazvané Skrytá moderna, jejímiž patrony...
Ke komu mluví autoři? LUCIE ANTOŠÍKOVÁ V edici Varia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyšla na sklonku 2014 kniha s mnohoslibným názvem...
Host v rajhradském klášteře ALENA PŔIBÁŇOVÁ Šedesáté výročí zahájení vydávání brněnského literárního časopisu Host do domu připomněl Památník...

Asistentka vedení – odborná pracovnice PR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

V úterý 1. prosince 2015 od 19:00 se uskuteční autorské čtení  básníka Kamila Boušky z jeho čerstvě vydané sbírky Hemisféry (Fra, 2015), doprovázené hlasovým vystoupením Ridiny Ahmedové.

V úterý 1. prosince 2015 od 13.30 se v ÚČL AV ČR uskuteční Den s českým strukturalismem. Představeny budou nejnovější publikace badatelů ÚČL, které zpřístupňují pramenné materiály, reflektují a zhodnocují strukturalistické myšlení a dále je rozvíjejí.

1. prosince 2015 od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV (Praha, Na Florenci 3) pronese Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (FF MU) přednášku "Robert Olomoucký – opomíjený literát počátku 13. věku". Jste srdečně zváni!

8. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2015: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Tomáš Gabriel a Petr Hrtánek.

Michal Kosák připravil pro edici Česká knižnice vydání Julišových BásníSvazek soustřeďuje básnické dílo Emila Juliše z let 1956 - 1971, jehož jádrem je především tvorba experimentální. 

Při příležitosti Dne s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, který se koná 18. 11. v Nové budově Národního muzea, zveřejňujeme výstavu Osa avantgardní Prahy, která je volně k dispozici ve formátu pdf v rámci edice Literatura ke stažení.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2