Previous Next
Záslužná edice KVĚTA SGALLOVÁ Součástí vývoje novočeské poezie na konci 18. a začátku 19....
Důstojná sumarizace Na úvod je třeba podotknout, že česká literární a knihovní věda rozhodně netrpí...
Ad Zdeněk Smolka: Historie polské literatury českého Těšínska – polemika LIBOR MARTINEK Již jednou jsem polemizoval s recenzí ostravského literárního historika...

Asistentka vedení – odborná pracovnice PR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš získali za publikaci V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu (Akropolis 2015) cenu Muriel v kategorii Přínos českému komiksu. Blahopřejeme!

Dne 6. října 2016 od 10:00 se v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (Na Florenci 3/1420, Praha 1) uskuteční interdisciplinární kolokvium na téma "Marxismus a humanitní vědy".

V úterý 4. října od 17:00 bude v přednáškovém sále ÚČL představena kolektivní monografie Fikce Jaroslava Haška (ed. F. A. Podhajský).

Při příležitosti oslav 700. výročí od narození Karla IV. proběhne 5.-6. října 2016 v prostorách Emauzského kláštera mezinárodní vědecké kolokvium „Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz“.

Dne 28. 8. 2016 zemřela ve věku 92 let literární historička Zina Trochová, celoživotní pracovnice ÚČL (1950-1983), spoluautorka Lexikonu české literatury. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.

Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal kolektivní monografii Fikce Jaroslava Haška, jež se zaměřila na rozbor Haškových prozaických a ideologických fikcí a děl jimi a jím inspirovaných.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2