Previous Next
Past na editory Jan Linka Dne 19. listopadu 2015 se v pražském sídle Historického ústavu Akademie věd...
Zaknihovaný Zábrana Anna Rosová Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v prostorách Ústavu translatologie FF UK (Praha)...
Seriál jako text Ina Píšová Může být bohemistovi sledování televizních seriálů...

Asistentka vedení – odborná pracovnice PR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR vydal knihu Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi, kterou edičně připravil Roman Kanda.

Ústav pro českou literaturu AV ČR si vás dovoluje pozvat na Den s jezuitským divadlem, který se uskuteční v úterý 17. května 2016 od 14:30 v zasedací místnosti ÚČL.

Ústav pro českou literaturu AV ČR si Vás dovoluje pozvat na diskusi nad knihou Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře (eds. R. Müller – J. Šebek), která se koná 10. května 2016 od 17:00 v zasedacím sále ÚČL.

Ve dnech 21. a 22. dubna uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU již patnáctý ročník Studentské literárněvědné konference.

V nakladatelství Academia právě vychází kniha Zuzany Říhové Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem, v níž se autorka věnuje české poválečné avantgardě a její próze v širším evropském kontextu.

V novém čísle České literatury (1/2016) naleznete studii Marie Kubínové zkoumající, jak se v lyrických textech aktualizuje potenciál vztahů mezi člověkem a vnějším světem, a stať Michala Přibáně věnovanou exilové kritice šedesátých let.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2