Previous Next
Havel tak trochu demytizovaný LENKA JUNGMANNOVÁ Na sklonku loňského roku vyšla antologie Čtení o Václavu Havlovi, jejímž editorem byl Michael Špirit....
Potíže se Světlou MARCIN FILIPOWICZ Přestože Karolina Světlá patří mezi nejvýznamnější klasiky české literatury 19. století, její tvorbě se...
Příběhy knih za studené války LENKA POŘÍZKOVÁ Když před více než deseti lety vyšla v Hostu studie Jiřiny Šmejkalové s lapidárním názvem Kniha,...

Sekretariát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s espresso barem Ema 10. listopadu od 19:00 pořádá 2. (počtení) u Emy. Ze své knihy Tichý dech bude číst Jan Trachta. Součástí programu bude beseda s autorem. Jste srdečně zváni!

4. 11. v přednáškovém sále ÚČL AV ČR proběhne Den s Korpusem českého verše, během něhož bude formou tiskové konference a přednášky představen tento unikání versologický nástroj a jeho aplikace.

29. června – 4. července 2015 proběhne v Praze V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Kongres bude tentokrát zaměřen především literárně historicky a hodlá se věnovat reflexi války a konfliktu v české literatuře. 

V nakladatelství Academia vyšla monografie Pavla Janouška Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou, která je prvním svazkem připravovaných Spisů Vladimíra Macury.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference kongres-bohemistiky bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2