Previous Next
Komenský ve světě příběhové askeze KLÁRA SOUKUPOVÁ V literárněteoretické ediční řadě nakladatelství Host vyšla kniha, která měla vyjít v jiné edici, nebo...
RETROBI a literární historie Třetí číslo loňského ročníku České literatury představilo odborné veřejnosti Retrospektivní bibliografii české...
Aktuální číslo V prvním čísle nového ročníku České literatury vycházejí studie Lucie Kořínkové o Františku Gellnerovi, Tomáše Kubíčka o...

Sekretariát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26. 4. 2014 od 9:00 se  v olomouckém Muzeu moderního umění (Denisova 47) uskuteční kolokvium Český komiks (a vizuální kultura) 60.–80. let 20. století.

8. -  9. května 2014 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční workshop „Problematika žánrů v literatuře s tematikou holokaustu ve střední Evropě“.

Od středy 23. 4. 2014 jsou knihy vydané Ústavem pro českou literaturu AV ČR nabízeny při koupi v knihovně ÚČL a při objednávkách přes internet se slevou 35 %.

24. - 25. dubna proběhne v přednáškovém sále ÚČL AV ČR studentská literárněvědná konference "Psaní jako (tvůrčí) proces." Její program je k dispozici na konferenčním webu. Jste srdečně zváni!

V textologicky a editologicky zaměřené edici Varianty vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR  komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky Textologie a starší česká literatura. Edičně svazek připravil Jakub Sichálek.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference kongres-bohemistiky bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym gun fre euf dcm hra