Previous Next
RETROBI a literární historie Třetí číslo loňského ročníku České literatury představilo odborné veřejnosti Retrospektivní bibliografii české...
Mezi vědou a příběhem JIŘÍ ZIZLER  Autor této recenze je postaven před úlohu posoudit monografii autora, jímž se sám zabývá s cílem...
Aktuální číslo V prvním čísle nového ročníku České literatury vycházejí studie Lucie Kořínkové o Františku Gellnerovi, Tomáše Kubíčka o...

Sekretariát

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24. - 25. dubna proběhne v přednáškovém sále ÚČL AV ČR studentská literárněvědná konference "Psaní jako (tvůrčí) proces." Její program je k dispozici na konferenčním webu. Jste srdečně zváni!

15. dubna 2014 od 17 hodin se uskuteční  v přednáškové sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) diskuse "Současná česká tvorba v divadlech", k níž jsou pozváni přední čeští divadelníci.

V textologicky a editologicky zaměřené edici Varianty vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR  komentovaný výbor z textologických statí Jiřího Daňhelky Textologie a starší česká literatura. Edičně svazek připravil Jakub Sichálek.

V sekci Videoarchiv tohoto webu je nově umístněn záznam diskuse „Stát a literatura. Podpora literatury z veřejných zdrojů“, která se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR konala 11. 3. 2014.

V prvním čísle nového ročníku České literatury vycházejí studie Lucie Kořínkové o Františku Gellnerovi, Tomáše Kubíčka o Janu Čepovi a Zdeňka Brdka o poezii Jiřího Ortena a Kamila Bednáře.

Nakladatelství Akropolis vydalo Úvod do teorie verše, který napsali pracovníci Versologického týmu ÚČL AV ČR Robert Ibrahim, Petr Plecháč a Jakub Říha.

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference kongres-bohemistiky bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym gun fre euf dcm hra