Previous Next
Ke komu mluví autoři? LUCIE ANTOŠÍKOVÁ V edici Varia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyšla na sklonku 2014 kniha s mnohoslibným názvem...
Host v rajhradském klášteře ALENA PŔIBÁŇOVÁ Šedesáté výročí zahájení vydávání brněnského literárního časopisu Host do domu připomněl Památník...
Nesamozrejmé rozkrývanie identity LENKA SZENTESIOVÁ Akékoľvek pojednanie dotýkajúce sa okruhu autobiografickej literatúry zväčša vychádza z dvoch...

1980 - roč. 28, č. 6

STUDIE

ŠŤASTNÝ Radko: Rukopis Dalimilovy kroniky z poděbradské doby. Autor, dobové a literární souvislosti, ideové zaměření. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 537-550; angl. resumé. [2107]

LEHÁR Jan: Drahé Izaldy napitie. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 552-567; angl. resumé. [Rozbor legendy Život svaté Kateřiny.] [2108]

PETRÁČEK Karel: "Noci milá, pročs tak dlúha?" z hlediska srovnávacího. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 568-579; něm. resumé. [Srovnání motivu noci v staročeské básni a v orientální lyrice.] [2109]

KOLÁR Jaroslav: Jiráskův Horymír a Bruncvík a jejich předlohy. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 580-595; něm. resumé. [O vztahu pověstí ze Starých pověstí českých (1894) k pramenům.] [2110]

DOKUMENTY

VAŠÁK Pavel: První překlad Máchova díla. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 596-600. [O recepci díla a o překladu Marinky ve vídeň. čas. Adler (únor 1839); s bibliografií překladů do r. 1862 a s dodatkem o Karlu Sabinovi jako pravděpodobném překladateli.] [2128]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KUDĚLKA Viktor: Stopami renesance. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 601-603. [Kopecký Milan: Pokrokové tendence v české literatuře od husitství do Bílé hory (1979).] [2164]

PAVLOVSKÝ Petr: Datace rukopisu Otakara Hostinského. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 603-606. [Oprava datace studie Myšlenky o dramatu, otištěné ve výboru Studie a kritiky (1974).] [2165]

HANZAL J[osef]: Odkaz Otakara Hostinského. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 606-608. [Jůzl Miloš: Otakar Hostinský (1980).] [2166]

KARDINY [spr. KARDYNI]-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Recepce Trénů Jana Kochanowského v Československu. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 608-610. [Přehled čes. a sloven. překladů.] [2167]

FORST Vladimír: Za profesorem Karlem Krejčím. Roč. 28, 1980, č. 6, s. 611-615. [K 26. 6. 1979.] [2168]

V úterý 1. prosince 2015 od 19:00 se uskuteční autorské čtení  básníka Kamila Boušky z jeho čerstvě vydané sbírky Hemisféry (Fra, 2015), doprovázené hlasovým vystoupením Ridiny Ahmedové.

V úterý 1. prosince 2015 od 13.30 se v ÚČL AV ČR uskuteční Den s českým strukturalismem. Představeny budou nejnovější publikace badatelů ÚČL, které zpřístupňují pramenné materiály, reflektují a zhodnocují strukturalistické myšlení a dále je rozvíjejí.

27. listopadu se uskuteční kolokvium Asi bych chtěl sněžit vzhůru…, které se koná u příležitosti nedožitých devadesátin Zdeňka Kožmína. Jednání probíhá od 9: 00 na adrese Údolní 53, Brno (areál VUT, místnost U 35). 

26.–27. listopadu 2015 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) proběhne workshop "Umění a tradice, vysoké a nízké", na jehož programu se aktivně podílí i řada badatelů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Program zde.

26. 11. od 9.30 se na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů koná kolokvium „Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Jste srdečně zváni!

1. prosince 2015 od 17:00 v přednáškovém sále ÚČL AV (Praha, Na Florenci 3) pronese Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. (FF MU) přednášku "Robert Olomoucký – opomíjený literát počátku 13. věku". Jste srdečně zváni!

Slovník české literatury po roce 1945 Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny Literárněvědné fórum: přednáškový cyklus Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2