Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...
1. Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata. Pardubice, Mlejnek 1993. 49 Kč
2. Petr Poslední: Hranice dialogu. Publikace je věnována literárněkritické recepci české prózy v Polsku po roce 1945. Praha, Alfaprint 1998. 50 Kč
3. Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl. Monografie o daktylu na základě obsáhlého materiálu sleduje osudy svérázného veršového útvaru od jeho vzniku v 18. stol. po současnost. Praha, Alfaprint 1999. 30 Kč
4. Václav Černý: Život a dílo. Materiály z mezioborové konference (Náchod 23.-25.3.1995). Redigovala Věra Brožová. Praha, Alfaprint 1996. 69 Kč
5. Rok 1947. Sborník materiálů z konference uskutečněné 11. - 13. června 1997 v Praze v rámci výzkumného projektu Dějiny české literatury po roce 1945. Redigoval Petr Hruška. Praha, Alfaprint spol. s.r.o.1998. 50 Kč
6. Česká literatura na konci tisíciletí I. a II. díl. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR s podporou Grantové agentury ČR v Praze 2001.Redigoval D.Vojtěch. Cena obou svazků. 200 Kč
7. Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13- 15.června 2001 v Praze. 60 Kč
8. Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 1-4. Antologie k dějinám české literatury 1945 - 1990. Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR s podporou Grantové agentury ČR v Praze 2001-2005. (komplet) 400 Kč
9. Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 1 130 Kč
10. Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 2 130 Kč
11. Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 3 130 Kč
12. Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 4 130 Kč
13. Pavel Pešta: Satirik převratu Jiří Haussmann. Vydáno ve spolupráci s ÚČL AV ČR, za finančí podpory GA AV ČR. 220 Kč
14. Bibliografie díla Vladimíra Macury. Zpracoval a sestavil František Knopp. Vydal Ústav pro českou literaturu, AVČR, Na Florenci 3, Praha 1. Vytiskl Alfaprint, spol. s r.o. Praha 2000. 50 Kč
15. Lenka Kusáková: Krásná próza raného obrození 1,II studie, Vydáno ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR za finanční podpory GA AV ČR. Praha 2003. 300 Kč
16. Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20.století. Redigoval Pavel Janáček a Michal Jareš. Publikace vznikla za podpory GA ČR a vychází s podporou GA AV ČR. Praha 2003. 390 Kč
17. CD ROM - Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19.století od thámovců po lumírovce jednouž.verze 99 Kč
18. CD ROM - Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19.století od thámovců po lumírovce multilicence 499 Kč
19. Česká literatura 1953-2002 - článková bibliografie 80 Kč
20. Časopis Česká literatura (časopis pro literární vědu), který vychází 6 x do roka. Cena 1 svazku: 50 Kč
21. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2: M-Ž. ÚČL, Brána, Knižní klub 1998. 316 Kč
22. Wolf Schmid. Narativní transformace: dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno. 45 Kč
23. Felix Vodička 2004. Vydal ÚČL AV ČR, 2004. 30 Kč
24. Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno. 45 Kč
25. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. Red. Kateřina Bláhová- Václav Petrbok. Praha, ÚČL AV ČR 2004. 150 Kč
26. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 13.-14. října 2004. Usp. Michal Jareš, Pavel Janáček, Petr Šámal. Praha, ÚČL 2005. 50 Kč
27. David Herman. Přirozený jazyk vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno. 45 Kč
28. Jonathan Culler. Studie k teorii fikce. Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno. 45 Kč
29. Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 4 (1970-1989). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2005. 250 Kč
30. John Pier: Sémiotika narativu. Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s. 45 Kč
31. Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891-1975). Usp. Ondřej Sládek. Brno, Host 2006. 100 Kč
32. Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 1. Otázky českého kánonu. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky . Red.Stanislava Fedrová. Praha, ÚČL AV ČR 2006 250 Kč
33. Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 2. Vladimír Holan a jeho souputníci. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Vratislav Faerber. ÚČL AV ČR 2006 140 Kč
34. Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 3. Božena Němcová a její babička. Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Karel Piorecký. ÚČL AV ČR 2006 140 Kč
35. Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 1-3. 530 Kč
36. Genett Gérard: Fikce a vyprávění Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2007, 1. vyd., 98 stran 45 Kč
37. Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. Brno-Praha 2008, 1. vydání, 96 stran 45 Kč
38. Jedličková, Alice - Sládek, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2008, ISBN 978-80-85778-60-1, 268 s. 198 Kč
39. Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 127 stran 99 Kč
40. Bohumil Fořt: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 111 stran. 99 Kč
41. Jan Mukařovský: Umělecké dílo jako znak. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 137 stran. 99 Kč
42. V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference. Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice (eds). Akropolis, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-66-3 250 Kč
43. Miroslav Červenka: Textologické studie. Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2009, 229 Kč
44. "O slušnou odměnu bude pečováno..." Edd. Breň, Tomáš - Janáček, Pavel. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-68-37, 189 Kč