Previous Next
Seriál jako text Ina Píšová Může být bohemistovi sledování televizních seriálů...
Zaknihovaný Zábrana Anna Rosová Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v prostorách Ústavu translatologie FF UK (Praha)...
V. kongres světové literárněvědné bohemistiky (IV) Ve dnech 29. 6. – 4. 7. 2015 se v Praze konal pátý ročník celosvětového...

28. června – 2. července 2010 se v Praze pod názvem Jiná česká literatura (?) uskuteční IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky.

Zúčastní se ho 160 bohemistů z 20 zemí a 3 kontinentů. Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i. kongres pořádá ve spolupráci s Ústavem české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Památníkem národního písemnictví. Průběžně aktualizované informace o kongresu můžete sledovat v sekci Akce / IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky tohoto webu. K dispozici je tisková zpráva.