Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Nejnovější svazek edice Česká knižnice, která si klade za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku, přináší komentovaný výbor Wolkrovy poezie.

Kniha obsahuje dvě stěžejní sbírky vydané za autorova života – Host do domu (1921) a Těžká hodina (1922), doplněné o pásmo Svatý Kopeček a tvorbu za básníkova života knižně nevydanou.

Publikaci vydaly Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a Nakladatelství Host. Edičně ji zpracovala Irena Vaňková, která společně s Janem Wiendlem připravila i doprovodný komentář.

 

— více informací na stránkách České knižnice

 

Jiří Wolker: Básně