Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Rok 2020 přinesl v Ústavu pro českou literaturu AV ČR mnoho změn a novinek. I přes omezení způsobená pandemií započaly práce na několika nových projektech, vydali jsme řadu publikací a vyměnilo se i vedení ústavu.

Novým ředitelem ÚČL AV ČR se stal PhDr. Petr Šámal, Ph.D., personálními změnami prošly i ediční rada ústavu a časopis Česká literatura.

Z nových projektů zmiňme alespoň výzkum zaměřený na populární literaturu v meziválečném období, korpusovou versologii nebo literární komunikaci v samizdatu. Pokračovaly i práce na rozsáhlých kolektivních projektech, jejichž hlavní výstupy budou publikovány v následujících měsících.

Po uzavření knihoven jsme otevřeli archiv časopisu Česká literatura a řadu publikací zpřístupnili online v režimu open access. Přednášky se nemohly konat naživo, jsou tedy k dispozici na našem YouTube kanálu.

Nehledě na nepříznivé vnější okolnosti uveřejnili naši pracovníci v roce 2020 řadu zásadních výstupů své odborné práce.

výroční zpráva ÚČL AV ČR za rok 2020 (pdf)

 

Výroční zpráva Ústavu pro českou literaturu AV ČR 2020