Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

Odložený devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci se uskuteční online 27.–28. dubna 2021.

 

Místo konání: FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc

Forma konání: online, platforma ZOOM, link bude upřesněn

 

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference se od ročníků předchozích bude v mnoha ohledech lišit, zároveň však bude navazovat na někdejší tradici studentských setkání v rámci tzv. Studentské vědecko-odborné činnosti, na jejíchž základech současná konference vznikla. Zásadní změna bude spočívat především v tom, že letošní konferenční jednání nemá stanoveno žádné konkrétní téma, které by jednotlivé příspěvky zastřešovalo. Studenti se tak mohou přihlásit s jakýmkoli referátem z oblasti literární vědy. Tento krok je motivován snahou umožnit co největšímu počtu zájemců prezentovat výsledky vlastního výzkumu vycházejícího přímo z univerzitní výuky a tvorby seminárních, ročníkových či diplomových prací bez nutnosti je přizpůsobovat určitému tematickému vymezení.

 

Studenti konzultují svou účast, téma, obsah a podobu referátu s vyučujícími na své katedře (ústavu), s vedoucím své práce či školitelem. Součástí přihlášky je i jejich doporučení příspěvku.

Na přednesení každého příspěvku bude v programu konference vyhrazeno 15 minut (v psané podobě text o délce 5 normostran – 8 000 znaků s mezerami). Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, případně angličtina (výjimečně i jiné jazyky) – pro jinojazyčná vystoupení je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu.

 

Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich verzi ve Wordu) zasílejte do 26. 3. 2021 tajemnici konference Mgr. Tereze Roháčové na e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zda byl příspěvek přijat, či nepřijat do konferenčního programu, bude organizátory sděleno do 2. 4. 2021.

přihláška ke stažení (docx)

 

Studentská literárněvědná konference 2021