Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

Nové číslo polského komparatistického časopisu Porównania je spojeno tématem soudobé Střední Evropy a její literatury. Do projektu se spolu s polskými, maďarskými a slovenskými badateli zapojili i naši odborníci na současnou literaturu.

Pět textů z české strany tvoří sondy do současné literární tvorby prozaické, básnické i dramatické, jakož i do jedné z významných oblastí literárního života. Příspěvky sice více či méně otevírají téma středoevropského prostoru, ale spíše proto, aby konstatovaly, že i přes podobné historické zkušenosti a prostorovou blízkost česká literární produkce své sousedy nijak významně nereflektuje a je spíše pohlcená svými vlastními tématy a problémy.

O Jáchymu Topolovi a jeho vztahu ke středoevropskému prostoru píše Klára Kudlová, reflexi Němců jako středoevropského problému se věnuje Alena Šidáková Fialová, českou národní identitou a postavami českých hrdinů v současném dramatu se zabývají Aleš Merenus a Marek Lollok. Sondu do současné poezie s mezinárodním přesahem představila Markéta Kittlová ve studii o básníku Adamu Borzičovi a problematiku literatury a nových médií v (post)digitální éře popsali Karel Piorecký a Vojtěch Malínek.

plné texty článků

 

porownania 2021