Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

Srdečně vás zveme v úterý 5. ledna 2021 od 17 hodin na online prezentaci nejnovější publikace o humanistické literatuře v českých zemích, která vyšla před třemi měsíci v nakladatelství De Gruyter. Knihu představí její editorka, Lucie Storchová z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR.

Kromě představení obsahu a záměru knihy se pokusíme poukázat na některé problémy, s nimiž se museli autoři vyrovnávat (např. žánrovou hybriditu, mnohojazyčnost aj.). Dotkneme se mimo jiné i otázky, jak vůbec prezentovat literaturu z relativně malého regionu celosvětovému publiku. Diskuse se zúčastní kromě editorky několik členů autorského týmu.

Připojte se a ptejte se 5. 1. od 17 hodin online (https://meet.google.com/yfh-iuqd-bpp) nebo sledujte na našem YouTube kanálu.

 

2021 01 05 starocesky dychanek m