Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

Diskuse bilancující českou literaturu končícího roku letos nemohla proběhnout na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR za účasti posluchačů jako v předchozích letech, a tak jsme rádi, že ji pro vás zaznamenal Český rozhlas Vltava.

Sestříhanou verzi diskuse jste mohli slyšet 19. prosince v pořadu Slova mezi řádky na ČRo Vltava. Na webu je nyní dostupné plné znění debaty.


Plné znění První bilance 2020

 

Debatu moderoval náš kolega Martin Lukáš, zúčastnili se jí Blanka Činátlová (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK), Radek Friedrich (básník a středoškolský učitel) a Marek Lollok (Ústav pro českou literaturu AV ČR).

 

První bilance 2020