Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

Druhým svazkem ediční řady Theatrologica připravované Týmem pro výzkum moderního divadla ÚČL AV ČR je publikace Zuzany Augustové, která se věnuje dramatické tvorbě autorů Vídeňské skupiny, Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek. Kniha vyšla ve spolupráci nakladatelství NAMU a Academia, jako odborný redaktor na ní spolupracoval Jan Jiřík.

Tématem publikace Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama je kritika nacismu, holocaustu, resp. války a násilí v divadelních textech členů Vídeňské skupiny, v rozhlasových a divadelních hrách E. Jandla a ve vybraných divadelních textech E. Jelinek, které se tvůrci snaží uchopit radikální stylizací divadelních (v Jandlově případě též rozhlasových) textů.

– Více o knize Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama

Publikaci Zuzany Augustové předcházela kolektivní monografie Text a divadlo, první společný knižní výstup Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.

Více o knize Text a divadlo

Obě publikace i chystaný první svazek edice Drama vám představíme 24. 11. 2020 na setkání s autory, redaktory a dalšími hosty. Připravujeme i čtení z her Konrada Bayera a Oswalda Wienera. Formu a účastníky setkání ještě upřesníme podle aktuální epidemické situace.