Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

Ve dnech 27.–29. září 2020 se v Kodani uskuteční konference Synergies: Bridging the Gap Between Traditional & Digital Literary Studies, kde se svým příspěvkem vystoupí i Ondřej Vimr z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Online konferenci organizuje Královská knihovna v Kodani a dánská Společnost pro digitální literární studia, jako key note speaker zde vystoupí mj. Ted Underwood, Richard Jean So či Franco Moretti.

Českou literární bibliografii bude na konferenci reprezentovat Ondřej Vimr s příspěvkem nazvaným Studying the Middle Ground of Global Literary Circulation. The Case of Czech Literature since 1945.

více o konferenci