Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Vyšla slovníková příloha časopisu Theatralia, tentokrát věnovaná šesti divadelním hrám z 20. let. Příloha představuje v pořadí již třetí publikační výstup z probíhajícího lexikografického projektu Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl), který připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR, v.v.i. 

Přílohu otevírá text věnovaný výpravné historické epopeji Arnošta Dvořáka (Husité), po němž následuje heslo představující expresionistickou grotesku Jana Bartoše (Krkavci). V pořadí třetí text supplementa se zaměřuje na dobově velmi populární veselohru Františka Langera (Velbloud uchem jehly) a čtvrté heslo cílí pozornost na Mahenovo experimentální „dramatické“ dílo (Husa na provázku). Poslední dva texty přílohy pak zpřítomňují dramatický debut Vladislava Vančury (Učitel a žák) a Longenovu nejúspěšnější divadelní frašku (C. k. polní maršálek). Autory jednotlivých hesel jsou pracovníci Ústavu pro českou literaturu (Eduard Burget, Pavel Janoušek, Tomáš Kubart, Marek Lollok, Aleš Merenus, Iva Mikulová). Editorem svazku je Aleš Merenus, redaktorkou Iva Mikulová, na bibliografické redakci spolupracoval Tomáš Kubart. Slovníková příloha je volně přístupná na následující adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/142249