Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a nakladatelství Transteatral vás srdečně zvou na prezentaci knihy Zuzany Augustové Umění životu nebezpečné. Akce se koná 9. dubna 2019 od 15:00 v dolním přednáškovém sále ÚČL (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

V první části programu představí činnost někdejšího Kabinetu českého divadla a nynějšího Týmu pro výzkum moderního českého divadla Lenka Jungmannová a Aleš Merenus. V druhé části programu autorka společně s editorkou Terezou Sieglovou pohovoří o knize, následovat bude panelová diskuse nad recepcí díla Thomase Bernharda, Elfriede Jelinek, Petera Handkeho a Ingeborg Bachmann v české kultuře s hosty doc. Danou Pfeiferovou z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a prof. Milanem Tvrdíkem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Panelovou diskusi uvede videoukázka z díla jednoho z autorů v nastudování Pražského komorního divadla a bude ji moderovat Zuzana Augustová.

POZVÁNKA

 

Doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., teatroložka a překladatelka, specializuje se na divadlo a drama německé jazykové oblasti a na české divadlo a drama. Vyučovala na FF UK v Praze, na Vídeňské univerzitě a na DAMU. Nyní je členkou Týmu pro výzkum moderního českého divadla v ÚČL AV ČR a docentkou na Katedře germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni. Je autorkou monografie o Thomasi Bernhardovi, kniha věnovaná poválečné rakouské experimentální dramatice vyjde letos v nakladatelstvích Academia a NAMU. Za literární překlady obdržela Překladatelskou prémii 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury a Tvůrčí ocenění Obce překladatelů za rok 2016.

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., germanistka a literární historička, vyučuje německy psanou literaturu na KNJ FPE ZČU v Plzni. V letech 1994–1996 stipendium Franze Werfela ve Vídni u prof. Wendelina Schmidt-Denglera. Četné publikace k současné rakouské literatuře a německy psané interkulturní literatuře. Těžiště zájmu: metaforika smrti.

Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., germanista, po studiích působil v germanistickém oddělení Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a vyučoval na DAMU. V letech 1992–2016 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mezi lety 2000 a 2012 byl ředitelem Ústavu germánských studií, od roku 2017 působí na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Četné publikace k dějinám německé, rakouské, švýcarské a německy psané literatury z českých zemí. Nositel Záslužného kříže Rakouské republiky o vědu a umění.