Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; genderová studia; studia zvířat a literatura.

Studium a stáže

1995–2001 FF UK, obor Český jazyk a literatura (Mgr. 2001); 2003–2004 University of Glasgow (Chevening Scholarship) – dvousemestrální postgraduální studijní pobyt (M.Phil.); od 2001 FF UK, postgraduální studium na Katedře české literatury a literární vědy (PhD. 2008); 2012–2014 University of Sheffield – stipendijní pobyt Britské akademie / Královské společnosti.

 

Zaměstnání

Od 2001 ÚČL AV ČR; výuka na KČL FF UK, ÚBS FF UK, Katedře genderových studií FHS UK, FF UK v programu ECES – East and Central European Studies, FAMU International ad.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha: Academia. 2017.

 • Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Praha: Academia, 2009.

Studie:

 • „Paralelní anatomie. Dispozitivy mlčení, zraňující přilnutí a aspekty genderu". In: Sokolová, V. – Kobová, L., Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2019, s. 496-508.
 • „Pitfalls of performativity: carrying on as if there’s nothing doing. The Genealogy and Range of Performativity". In: Glanc, T. – Kazalarska, Z. – Kliems, A., Performance – Cinema – Sound. Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe. Wien, LIT Verlag 2019, s. 13-22.
 • „Zvíře: radikální jinakost, či radikální příbuznost?“ In: Hrabal, Jiří (ed.) Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017, s. 9–16.

 • „Předběžný meziprůzkum (relativně) nejblíž uplynulého. Periodizace literatury psané autorkami v období 1948–1989 z genderového hlediska.“ In Alice Jedličková – Stanislava Fedrová (eds.) Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 209–230.

 • „Přítomný ženský hlas, zmizelý ženský subjekt: Hrabalova trilogie Svatby v domě“. In: R. Kanda (ed.): Obrazy, ze kterých žiji. Dílo Bohumila Hrabala v proměnách. Ke 100. výročí autorova narození. Praha: ÚČL AV ČR, 2016, s. 141145.
 • Dispozitivy mlčení: zraňující identity a diskurzivní konstituce mlčení. Gender, feminismus a česká literatura v období 1948-1989.“ In: H. Havelková – L. Oates Indruchová a kol. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury v české společnosti 19481989. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015, s. 351391.
 • "Ženám inženýrství nevěřím". Zraňující přilnutí a gender v Českém snáři. A2. Roč. 11, č. 16, 2015, s. 5. 
 • „Dispositives of silence: gender, feminism and Czech literature between 1948 and 1989“. In: H. Havelková – L. Oates-Indruchová (eds.): The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice. Přel. D. Peguy. London: Routledge, 2014, s. 162187.
 • „Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy“. Česká literatura, č. 4, 2014, s. 592599. (Předml. ke stati C. Colebrook tištěné tamtéž.)
 • Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo.“ In: O. Sládek (ed.): Performance/Performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, s. 15–28.
 • „Mapování českého literárněvědného genderového myšlení“. In: J. Matonoha (ed.): Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2010, s. 15–32.
 • „Identita: obyvatelná, zraňující, prázdná. Identita jako aporie v ,reflexi literárních textů (Součková, Richterová, Hrabal)“. In: K. Zábrodská – I. Čermák (eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. 96–103.
 • Beyond Human: the Flight Towards an Animal in the Central European/Czech Literature (Čapek, Kundera – Kafka, Hašek). In: R. Brown – C. Principe –  J. Synenko – Z. Weisberg (eds.): The Inhuman: Investigating Continental Thought in the Humanities. eTopia 5. Toronto: York University, 2010. Dostupné na http://www.yorku.ca/topia/etopia5.html.
 • „,Neviditelné jistoty. Postava a motivika otce v prózách Milady Součkové, Sylvie Richterové a Daniely Hodrové. In: M. Filipowicz – J. Królak – A. Zachová (eds.): Od patriarchy k tatínkovi. Západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 147–159.
 • Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butler. Česká literatura 56, č. 6, 2008, s. 805–829; s M. Górskou.
 • „,Ženské psaní jako inscenace limit textu. Česká literatura, č. 2, 2008, s. 201–227.
 • „,F. X. Š. a strukturalismus, nebo ,F. X. Š., nebo strukturalismus? In: Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 186719372007. Brno: Host, 2008, s. 84–94.
 • Žena, která ,není. Ženské psaní a destabilizace logocentrického diskurzu. In: L. Heczková a kol. (ed.): Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK Ermat, 2007, s. 359–378.
 • Lexikon soudobé teorie literatury a kulturyČeská literatura 55, č. 1, 2007, s. 231–251.
 • De-centred Bildungsroman and the Discourse of a Juxtaposition (Reading Bohumil Hrabal's Closely Watched Trains, I Served the King of England, and Too Loud a Solitude). In: Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2006, s. 112–132.
 • Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistikySlovo a smysl 1, 2005, č. 2.
 • Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci? Česká literatura 51, 2003, č. 5, s. 580–585.

Účast v týmových pracích:

 • R. Müller – P. Šidák (eds.). Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012; autor 94 hesel.
 • V. Macura– A. Jedličková (eds.):Průvodce po světové literární teorii 20. stoletíBrno: Host, 2012; autor hesel „Luce Irigaray“ a „Susan Sontag“.

Edice:

 • Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2010.
 • Resumé diskuse. Česká literatura 51, 2003, č. 5, s. 586–595.
 • Život je jinde...? Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.

Překlady:

 • C. Belsey: „Vytváření prostoru: perspektivní vidění a lacanovské reálno.“ In: R. Müller – J. Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014, s. 387–418.
 • J. Dollimore: „Umění nejvíc cenzurují ti, kdo je nejvíc milují.“ In: R. Müller – J. Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014, s. 606-624. 
 • J. Butler(ová): „Zavrženo: Jazyk cenzury“. In: T. Pavlíček (ed.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012.
 • J. Butler(ová): „Podmanění, odpor, přeznačení. Mezi Freudem a Foucaultem“. Česká literatura 56, č. 6, 2008, s. 830–845. 

Přehled odborné činnosti