Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární lexikografie; česká próza po roce 1945; teorie prózy.

Studium a stáže

19901995 FF MU, obor Čeština  angličtina; 1993 University of Kent, Canterbury (tříměsíční pobyt); 19962005 FF MU, doktorandské postgraduální studium v Ústavu české literatury (Ph.D.); 2007 tamtéž (PhDr.).

Zaměstnání

1995–1996 překladatelka; 19962002 asistentka, později odborná asistentka na ÚČL FF MU; od 2002 odborná pracovnice Oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR; od 2005  vědecká asistentka Oddělení pro výzkum dějin literatury 20. století tamtéž; od 2010 Oddělení lexikografické tamtéž.

Výběrová bibliografie

Články a studie:

 • Samizdat jako specifická forma literární komunikace v Československu 70. a 80. let". In: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií, Brno 2018, s. 238-242.
 • „K ekonomické stránce výroby samizdatu“. In M. Přibáň a kol., Český literární samizdat 1949–1989. Praha, Academia - ÚČL AV ČR 2018, s. 54–61.
 • „Ivan Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia". In P. Šámal a kol.: Literární kronika první republiky. Praha, Academia, PNP, ÚČL AV ČR 2018, s. 44–46.
 • Communication of the Sixty-Eight Publishers with Czechoslovak Samizdat and the Competition with other Exile Publishers". In: Samizdat Past & Present, T. Glanc - G. Romanová (eds.). Praha: Karolinum 2018, s. 161-172.
 • K petličnímu nevydání Kratochvilova Medvědího románu". Česká literatura 64, 2016, č. 6, s. 906-916.
 • První americký román Josefa Škvoreckého". In: Josef Škvorecký: Scherzo capriccioso. Praha, Books and Cards 2016, s. 413-420.
 • Kratochvilovo Brno funkcionalistické". In: Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ed. Alice Jedličková. Praha, ÚČL 2016, s. 135-142.
 • Opus magnum z Nového světa. In: J. Škvorecký: Nevěsta z Texasu. Praha: Books and Cards, 2013.
 • Počátky Konce nylonového věku aneb Smutek v zemi socialismu. Česká literatura 60, 2012, č. 4.
 • Usnul jsem, nic se mi nezdálo. Host 28, 2012, č. 3, březen, s. 19–23.
 • I rapporti di Sixty-Eight Publishers con il samizdat cecoslovacco e la concorrenza con le altre case editrici dell’emigrazione“. eSamizdat 2011, č. 8, s. 233–238; s M. Přibáněm.
 • Bolest, před níž neunikneš do hloubky ani do dálky. O smrti otce a synovském vztahu v nové české próze. Host 27, 2011, č. 5, s. 2428.
 • Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců. Česká literatura 58, 2010, č. 1, s. 103119.
 • Nalezeno v překladu: Anglické verze Škvoreckého románů Příběh inženýra lidských duší a Scherzo capriccioso. In: Bohemica Olomucensia. Symposiana. Sv 2, Olomouc 2009, s. 158164.
 • Od románu o psaní k románu v přímém přenosu. Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivních románech Michala Viewegha. Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 453478.
 • Transition in the Work of Václav Řezáč“. In: R. B. Pynsent (ed.): The Phoney Peace. Power and Culture in Central Europe 1945-49. London: School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2000, s. 306309.
 • Neznámé texty Josefa Jedličky. Příspěvek na III. literární laboratoři v Hradci Králové, leden 1998. In: Neznámí autoři  neznámé texty. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 357362.
 • Svědectví Josefa Jedličky“. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské university V 1, 1998 (vyšlo 1999), s. 7583.
 • Strukturní čtenář v prózách Věry Linhartové. In: Sborník prací FF MU, řada D, č. 43, 1997, s. 4151.

Edice:

 • J. Škvorecký: Nevěsta z Texasu.  Praha: Books and Cards, 2013; s M. Přibáněm.
 • J. Škvorecký  L. Dorůžka: Na shledanou v lepších časech. Vzájemná korespondence z let 1968–1989. Praha: Books and Cards, 2011; s M. Přibáněm.
 • Jak je ve větě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany. Praha: Books and Cards, 2010; s M. Přibáněm.

Překlady:

 • P. Wilson: Poznámky z cely 379. In Václav Havel: Zápisky obviněného. Diář Václava Havla 1977. Ed. David Dušek. Praha, Knihovna Václava Havla a FTV, 2016. S. 25-37.
 • B. Brown: Design v industriální a postindustriální společnosti. Efektivně formované myšlení. In: O umění s rozumem II. Brno, Host 2016, s. 84-95.
 • M. Wolkowitzl: [Když bylo mé dceři...] In: Zdeněk Urbánek 100. Ed. Daniel Res. Praha, FTV 2017, s. 55-58.
 • P. Wilson: Bohemian Rhapsodies. Praha: Torst, 2011; s M. Machovcem, J. Riedelem a K. Sidonovou.
 • N. Frye: Velký kód. (Bible a literatura). Brno: Host, 2000; se S. Ficovou.

Účast v týmových pracích:

 • Literární kronika první republiky. Události - díla - souvislosti, Praha, Academia - ÚČL AV ČR - PNP 2018.
 • Český literární samizdat 1949-1989. Praha, Academia - ÚČL AV ČR 2018.
 • Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014.
 • V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)
 • Dějiny české literatury 19451989. Sv. 3. Praha: Academia, 2008.
 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Sv. 1, 2. Praha: Literární akademie, 2004, 2005.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře. Sv. 2, 3. Praha: ÚČL AV ČR, 2002, 2003.
 • Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 19452000. Olomouc – Brno: Votobia – Host, 2002.

Přehled odborné činnosti