Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Středověké písemnictví na pomezí mezi posvátným a světským; literární prostor středověkého dvora; fenomén hry; různé formy aktualizace a popularizace starší literatury.   

Studium a stáže

 

2004–2010 FF UK, dvouoborové studium historie a komparatistiky (Mgr.); 2008–2009 Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografia e Historia (Erasmus); od 2012 ETF UK Evangelická teologie; 2010–2017 FF UK, Obecná a srovnávací literatura (Ph.D.); 2016–2017 Univerzita Karlova, Università degli Studi di Siena a Stiftsbibliothek Klosterneuburg (et al.) – Joint training programme „Digital Editing of Medieval Manuscripts“ (Erasmus+).

 

Zaměstnání

Od 2011 Ústav české literatury a komparatistiky FF UK (vedení intenzivních interpretačních seminářů zaměřených na starší literaturu); od 2013 autor textů (zejm. interpretačních esejů) pro ČRo 3 Vltava; 2013–2014 Centrum medievistických studií AV ČR; od 2014 člen Oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR.

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Jaluška, M. et al.: Eseje o poezii a době Karla IV. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Radioservis, 2017.

 • Hrdlička, J. et al.: Básně a místa. Eseje o poezii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Radioservis, 2015.

Studie:

 • Jaluška, M.: „Král Alfonso X. Učený. Trubadúr Panny Marie“, in: J. Árnason – M. Hanyš (edd.): Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016, s. 171–190.

 • Jaluška, M.: „Ezra Pound sestupující“, in: K. Soukupová – M. Špína (edd.): Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 163–177.

 • Jaluška, M. – Šorm, M.: „Řeči o lásce a smrti. Příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva“, Svět literatury 26 (2016), 54, s. 119–134.

 • Jaluška, M.: „Nejvyšší dáma a koloběh chvály. Pokus Alfonse X. o vytvoření literatury pro lid“, in: S. Fischerová – J. Starý (edd.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 321–360.

 • Jaluška, M.: „Myšlení ve fragmentech: španělská literárněvědná esejistika a Claudio Guillén“, Česká literatura 63 (2015), 5, s. 724–729. 

 • Jaluška, M.: „Kratochvíli nebo život: brak a zhoubná četba u raných trubadúrů“, Slovo a smysl 10 (2013), 20, s. 98–107.

 • Jaluška, M.: „Panna s hlavou Medúsy“, in: L. Hanovská, et al.: Člověk a strach: strach v antropologických perspektivách, Praha: Togga, 2013, s. 71–82.

 • Jaluška, M.: „Paměť a zření: aspekty křesťanské tragiky“, Divadelní revue 23 (2012), 1, s. 21–29.

 • Jaluška, M.: „Doopravdy o ničem: Farai un vers de dreit nien trubadúra Guilhema de Peitieu jako experiment na poli básnické subjektivity“, Svět literatury 22 (2012), 46, s. 49–62.

 • Jaluška, M.: „Cesta lehkonohého mládence: obrazy vývoje v trubadúrské poezii“, in: Hanovská, L. et al.: Evolvendi anthropologicae: vývoj v antropologických perspektivách, Praha: Togga, 2012, s. 261–269.

 • Jaluška, M.: „Hra v zahradě. Odemykání Románu o Růži klíčem Eugena Finka“. Souvislosti 23 (2012), 2, s. 4–13.

 • Jaluška, M.: „Spřízněni nemocí: rakovina ve světě Bruna Schulze a Susan Sontagové“, Slovo a smysl 8 (2011), 16, s. 138–152.

 • Jaluška, M.: „Tradice radosti“, Člověk tradice 1 (2010), s. 32–39. 

Překlady:

 • Peire Vidal: „Peire Vidal putuje od hory k hoře“, Plav 12 (2016), 9, s. 11–14 (vybrané básně, z okcitánštiny).

 • Enrique Lihn a Pablo de Rokha: „Štěbetání strašlivého světa“, Plav 12 (2016), 1, s. 28–35 (vybrané básně, spolu s M. Špínou, ze španělštiny).

 • Ramón Llull: „Kniha o rytířském stavu“, Plav 11 (2015), 10, s. 7–10 (výběr z Llibre del orde de cavalleria,  z katalánštiny).

 • Claudio Guillén: „Slunce vyhnanců. Literatura a exil“, Česká literatura 64 (2015), 5, s. 730–745 (výběr z El sol de los desterrados, ze španělštiny).

 • Anonym: „Milostný příběh o Touženém“, Plav 11 (2015), 3, s. 25–29 (Lai de Désiré, z francouzštiny).

 • Alejandro Jodorowsky: Psychomagie. Nástin panické terapie, Praha: Malvern, 2015 (Psicomagia. Esbozos de una terapia pánica, spolu s M. Špínou, ze španělštiny).

 • Arnaut de Carcassés a Ramon Vidal de Besalú: „Pomluva otcem lásky ve dvou okcitánských fabliaux“, Plav 9 (2013), 5–6, s. 20–26 (Novas del papegay a Castia gilos, z okcitánštiny).

 • Ignatios Diakonos: „Verše o Adamovi“, Theodóros Prodromos: „Kočkomyší válka“, Michaélos Haplúcheiros: „Dramation“, in: A. Sarkissian: Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012 (přebásnění dle doslovných překladů z řečtiny).

 • Anonym: „Sibyla cestující“, Plav 8 (2012), 5–6, s. 15–19 (Sibilla Provençale, z okcitánštiny).

 • Pietro Alighieri: „Commentum super poema Comedie Dantis“ a Benvenuto da Imola: „Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam“, Souvislosti 21 (2010), 4, s. 152–157, 161–162 (výběr, z latiny).

Edice:

 •  Soukup, D. –  Jaluška, M. (edd.): Jan Hus, husitství a husitské války. Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Akropolis, 2016.