Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Srovnávací literatura; teorie literatury; francouzská a česká literatura 19. století; poetika evropského romantismu; menší evropské literatury a kultury (frankofonní literatury Švýcarska a Belgie, bretonská literatura).

Studium a stáže

1972–1978 FF UK, obor francouzština  čeština; 1975–1976 studium v Clermont-Ferrand; 1978 PhDr.; 1983 CSc. (Filistři a umělci); 1997 docent; 2010 jmenován profesorem.

Zaměstnání

Od 1980 ÚČL AV ČR; od 1993 FF UK.

Akademické funkce

Litteraria Pragensia  koeditor; člen redakční rady Světa literatury; člen oborové rady komparatistiky a estetiky FF UK.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 

 • Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H & H, 1999. 
 • Hrady a jejich zříceniny. Prostory výchovy (kapitoly)In: D. Hodrová a kol. Poetika míst. Praha: H + H, 1997, s. 2541, s. 73100.
 • Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005; s M. Procházkou.

Studie:

 • „ Obrazy George Sandové“. In: Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016.  Ed. A. Jedličková. Praha: Ústav pro českou literaturu, v. v. i., 2016, s. 255265.
 • „Kontinuita a transformace básnictví. K Baudelairově i Gautierově poetice“. Svět literatury XXV, č. 51, 2015, s. 6783.
 • Groteskno Haškových cestovních povídek. Slovenská literatúra, revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 3, s. 181198.
 • „,Slavovlašská Itálie a ,naši předci Galové. Komparativní pohled na některé konstrukty slavománie a keltománie. In: M. Hrdina – K. Piorecká (eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2014, s. 146156.  
 • Thespidova kára / The chariot of Thespis. In: A. Jedličková (ed.): O popisu / On description, II vol. Praha: Filip Tomáš ‒ Akropolis, 2014, s. 110126 / 116133.
 • O poetice Kapitána Fracasse. In: O. Pilný ‒ M. Horová (eds.).'Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 7486.
 • Empirická krajina v románové krajinné vizi. Reprezentace prostoru v Balzakových ŠuanechSvět literatury XXII, 2012, č. 45, s. 218241.
 • Le mythe des ,Têtes de Chien. In: A. Kányádi (ed.): Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d´un pantheon variable. Paris: Institut d´études slaves, 2010, s. 121126.
 • Obrazy Bretaně. Svět literatury XX, 2010, č. 42, s. 131145.
 • Na úvod. Území exotiky. In: K. Bláhová ‒ V. Petrbok (edd.): Cizí, jiní, exotické v české kultuře 19. století. 27. plzeňské sympozium. Praha: Academia, 2008.
 • Barthesovy formy dějinČeská literatura 55, 2007, č. 6, s. 810814.
 • Jít a vidět  rytmus pohybu a metamorfózy psaníTvar 17, č. 3, s. 67.
 • Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: D. Hodrová – Z. Hrbata – M. Vojtková (eds.): Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století, III. Praha: Torst, 2005, s. 317509.
 • Roviny metafor v myšlení. In: Různost rozhovorů. Poezie  Filosofie  Věda. Praha: FF UK, nakl. Malvern, s. 107125.
 • Cesty a příběhy kavalírů. In: Cesty: pojem  metafora  žánr. Praha: FF UK, 2004.
 • Deskriptivní poezie  žánry, diskursy, reprezentace. K problému heterogennosti (nejen) v preromantismu. Svět literatury, 2003, č. 2627, s. 839; s M. Procházkou.
 • Epopej a ironie (K problému pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století). Svět literatury, 2001, č. 2122, s. 3382; s M. Proccházkou.
 • Chateaubriand en Bohême. In: Recueil Chateaubriand entre Venise et Prague. Paris: Nizard, 2001, s. 140154.
 • „,Sense and ,Meaning: their use and definition. In: Jan Mukařovský and the Prague School/ und die Prager Schule. Univ. Potsdam  Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000, s. 156165.
 • Ramuz à travers la critique tchèue. In: C. F. Ramuz 6  au carrefour des cultures et des esthétiques. Paris – Caen: Lettres modernes Nizard, 1998, s. 209219.

Edice:

 • M. Z. Polák: Vznešenost přírody / Cesta do Itálie. Brno: Host, 2014, s. 539568; s R. Ibrahimem a A. Stichem.

 • K. H. Mácha: Prózy. Praha: nakl. Lidové noviny (ČK), 2008, s. 277470; s M. Procházkou.

Překlady (odborná literatura):

 • E. Le Grand: Kundera aneb paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998. 
 • E. Lévinas: Čas a jiné  Le temps et  l´autre (dvojjazyčná edice). Praha: Dauphin, 1997.
 • L. Benoist: Znaky, symboly  a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Účast v týmových pracích:

 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.
 • Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005.
 • Slovník spisovatelů (frankofonní literatury). Praha: Libri, 2002.
 • Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.
 • Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Pardubice: Mlejnek, 1993  též redaktor; s A. Houskovou
 • Český romantismus v evropském kontextu. Pardubice: Mlejnek, 1993  též redaktor; s M. Procházkou.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI