Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Korespondence a dílo Jakuba Demla; edice moderní a současné české literatury.

Studium a stáže

1989–1997 FF UK, obor Český jazyk a literatura; 1998–2006 FF UK, doktorské studium v Ústavu české literatury a literární vědy.

Zaměstnání

1996–1999 učitelka českého jazyka a literatury na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze; 1997–2000 korektorka v Lidových novinách; 2000–2009 redaktorka v Lidových novinách, od 2003 v knižní rubrice přílohy Orientace; 2006–2007 odborná asistentka v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK; 20072012 externí vyučující tamtéž; od 2009 redaktorka a publicistka na volné noze; 2011–2012 redaktorka nakladatelství Plus; 2013–2015 redaktorka nakladatelství Kalich; od 2014 členkou v Edičním a textologickém oddělení ÚČL AV ČR; od 2015 vedoucí katedry literární tvorby Literární akademie, IACP. Vedoucí týmu pro výzkum korespondence Jakuba Demla.

Výběrová bibliografie

Odborné studie a články:

 • Neznámé březinovské rukopisy ve fondu Jakuba Demla v LA PNP Praha. In: Vrabcová, E., Otokar Březina 2018. Praha, Togga, 2019, s. 55–78; s Š. Kořínkovou
 • Tasovský betlém. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 7–9.
 • Jediná kniha Jakuba Demla, Bedřicha Fučíka a Vladimíra Binara. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 144–157.
 • „Noli me tangere. Cenzura Zapomenutého světla a dalších textů Jakuba Demla v letech 1929–1935“. In: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal  P. Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 17492014. Praha: Academia Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015; s Š. Kořínkovou.
 • „Už jste hotovi s Apokalypsou? Jakub Deml ve střetech s cenzurou brněnské konzistoře v letech 1905–1913“. In: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 17492014. Praha: Academia Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015; s Š. Kořínkovou.
 • „Korespondence Jakuba Demla na pomezí dokumentu a básnického textu: Poznámky a dilemata z průběžné ediční přípravy“. Česká literatura. Roč. 62, č. 4, 2014.
 • „Dílo v druhé osobě. Korespondence v rukopisech a knihách Jakuba Demla do roku 1918. In: KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. LA PNP 43, 2011.
 • Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana (1903–1935) a rukopisné vzpomínky Jakuba Demla na Josefa Floriana. In: LA PNP 43, 2011; s I. Pejchalem.
 • Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Antonie Svobodové (1912–1914). In: LA PNP 43, 2011.
 • Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaromíra Doležala Pojezdného (1912–1958). In: KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. LA PNP 43, 2011.
 • Čtenář Jakub Deml. In: J. Kubíček (ed.): Moravská zemská knihovna v Brně 1808–2008. Brno: Moravská zemská knihovna, 2008, s. 59–69.
 • Co je Demlův sen? Kdy se stal Jakub Deml básníkem? (Pět verzí prózy Sen jeden svítí). In: T. Kubíček  J. Wiendl (eds.): Víra a výraz. Brno: Host, 2005, s. 434–444.
 • O nedotknutelnosti jednoho Demlova snu. Proměny Demlova Znamení ve snu v letech 1902–1937. Praha: Tvary (příloha časopisu Tvar), sv. 16. Řada A, 2004.

Knižní doslovy, předmluvy, eseje:

 • Toto mi dobře uschovejte! In: Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka. Praha  Podlesí: Dauphin, 2013 – předmluva.
 • Je Doritka naživu? Ano, je! In: J. Balabán: Dílo III – Publicistika a hry. Brno: Host, 2012 – doslov.
 • Vyhnanci na zemi. In: M. Klánský: Albatros. Praha: Plus, 2012 – doslov.
 • Ohlas balad villonských. O českých kalendářích, francouzských baladách a jiných hrách v nádherné době. In: M. Horáček: Český kalendář. Praha: NLN, 2012 – doslov.
 • Začíná se na zemi vtělovat Slovo. In: Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka. Praha  Podlesí: Dauphin, 2012 – předmluva.
 • Nic jiného než tajemství. In: Š. Kořínková (ed.): I tento list považujte za neúplný. Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi; II. svazek Korespondence Jakuba Demla. Praha  Podlesí: Dauphin, 2011 – předmluva.
 • Nikdo není vítěz... ale každý má svůj úkol a může ho splnit aneb O příbězích Jana Balabána a lidech z obrácené strany Měsíce. Lidové noviny 23, č. 118.
 • Vyzvání na cestu. In: Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Praha  Podlesí: Dauphin, 2010 – předmluva.
 • Signály života. In: S. Kudláček: Schůzka v lomu. Brno: Host, 2009 – doslov.
 • Malý kousek druhého slona. Nad dopisy Jakuba Demla – k 131. narozeninám. Dobrá adresa 10, č. 8, 2009, s. 30–38 – esej.
 • Svým přátelům budou platit hvězdami. Před 130 lety se narodili Jakub Deml a Ladislav Klíma. A2 4, č. 34, 2008, s. 1 a 16–17 – esej.

Edice:

Sborníky

 • KOMU svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918. LA PNP 43, 2011.
 • Honzo, ahoj! Setkání s Janem Balabánem. Praha: Kalich, 2011; s M. Plzákem.

Dopisy a vzpomínky (časopisecky)

 • Jakub Deml: Sedm let jsem u vás sloužil. Ukázka z básníkových rukopisných vzpomínek na Josefa Floriana. Souvislosti 23, č. 4, 2012, s. 4–10.
 • Juliana Jirousová: Ahoj můj miláčku. Z dopisů Juliany Jirousové Ivanu Martinu Jirousovi do vězení. Souvislosti 22, č. 3, 2011, s. 84–101; s P. Klimešovou.
 • Marta Milotová: Strýček z vily. Vzpomínky na Jakuba Demla. Souvislosti 22, č. 2, 2011, s. 94–106; s K. Moldovou.

Knihy

 • Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2018; s E. Davidovou, Š. Kořínkovou, I. Mrázkovou a B. Podanou.
 • Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 2016; s Š. Kořínkovou.
 • Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Dauphin, Praha, 2015; s E. Davidovou a P. Klimešovou.
 • Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 1905-1959. Dauphin, Praha, 2014; s E. Davidovou, Š. Kořínkovou a L. Žehrovou.
 • M. Horáček: Český kalendář. Praha: NLN, 2012.
 • M. Klánský: Albatros. Praha: Plus, 2012.
 • J. Roth: Filiálka pekla na zemi. Spisy z emigrace. Přel. O. Sekal. Praha: Academia, 2011; s J. Šamšulou.
 • K. Skalický: Po stopách neznámého Boha. 4., přeprac. vyd. Praha: Trinitas, 2011.
 • K. Říha: Hledání středu. Praha: Trinitas, 2010.
 • K. Vrána  Václav Havel: Poslání a pokušení slova. Praha: Trinitas a Křesťanská akademie, 2009.

Účast v kolektivních pracích:

 • Edice Korespondence Jakuba Demla. Dauphin, od roku 2010 – řízení ediční řady.
 • V. Menclová: Slovník českých spisovatelů. Eds. V. Menclová  V. Vaněk. Praha: Libri, 2000, 2005 – spoluautorka slovníkových hesel.