Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Česká populární literatura; instituce a dějiny literární kultury; česká literatura po roce 1945.

Studium a stáže

19861991 FŘ VŠE Praha, obor Automatizované systémy řízení (Ing.); 19942000 FF UK, externě postgraduální studium Dějin české literatury (Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení; Ph.D.); 1997 SSEES, University of London, půlroční studijní pobyt.

Zaměstnání

19901995 redaktor Lidových novin (poslední rok vedoucí kulturní rubriky); od 1995 odborný pracovník, od 1999 vedoucí Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; 20032010 FF UK, odborný asistent na Katedře české literatury a literární vědy; od 2003 člen Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR (20032010 vedoucí odd.); 20102020 ředitel ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Člen vědecké rady ÚČL (19992006); místopředseda oborové rady č. 9 Grantové agentury AV ČR (20012003); člen Akademického sněmu AV ČR (od 2002); člen redakčního kruhu časopisu Česká literatura (od 2003); člen Poradního sboru pro archiválie PNP; předseda Rady ÚČL (20072010); člen Rady ÚČL (od 2010); člen oborové rady č. 9 Grantové agentury AV ČR (20082010); předseda Rady Památníku národního písemnictví (od 2010) ; člen Rady Střediska společných činností AV ČR (od 2011); člen Redakční rady České knižnice (od 2016).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • P. Šámal – T. Pavlíček – V. Barborík – P. Janáček a kol.: Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti. Praha: Academia – ÚČL AV ČR – PNP 2018. [redaktor a spoluautor koncepce].
 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv. (vědecký redaktor).
 • Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení 19381951. Brno: Host, 2004 [2005].
 • Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum, 2003; s M. Jarešem (errata ke knize zde).

Studie:

 • „Na výspě hlasitého vyprávění", in: Dagmar Mocná, Dalibor Tureček (eds.): Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, ÚČL AV ČR, s. 195–213.
 • „Český financ osvobozuje rusínskou ženu", in: Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, ÚČL AV ČR 2020, s. 81–94.
 • „Muži proti démonům, naši tváří v tvář cizím", in P. Janáček - M. Vojtková, (eds.): Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy. Antologie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 9–26.
 • „Ženy na cestě do zaměstnání, matky v kole osudu", in P. Janáček - M. Vojtková, (eds.): Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou. Antologie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2018, s. 9–25.
 • „From Literature Censored by Poets to Literature Censored by the Party. Evolution of the Stalinist Censorial System within the Czech Literary Culture of 1945-1955“, Evgeny Dobrenko, Natalia Jonsson-Skradol (eds.): Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures: Institutions, Dynamics, Discourses. London – New York – Delhi, Anthem Press 2018, s. 61–70.
 • Román pod nadvládou písně", Souvislosti 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
 • Pacičky jako kus literatury", in: Václav Bauman: Paci, paci, pacičky. Praha, Filip Tomáš – Akropolis 2017, s. 143–152.
 • České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: T. Pavlíček  P. Píša  M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 [2013], s. 485532; s M. Pokornou a P. Šámalem.
 • České literární vavříny. Dodatek. In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2011, s. 339–393; s J. Trávníčkem.
 • „,Abych tu věc protáhl… K strategiím Fučíkova protokolu. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík / věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 95–120.
 • «Русак», животное, добрая душа и художник. Национальные стереотипы русских и России в чешской литературе начала ХХI века. Славянский альманах: 2011. Мoсква: Издательство «Индрик», 2012, s. 317–328.
 • Továrna na Absolutno jako experiment s médiem. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků [2010], č. 48, s. 4–12.
 • Detektivka, národní literatura a Eduard Fiker. K situaci žánru v české kultuře třicatých a čtyřicatých let 20. stoleti. Slovenská literatúra 56, č. 5–6, 2009, s. 438–451.
 • Chaos bez hranic. Populární beletristé normalizačního období v devadesátých letech. Bohemica Olomucensia 1, č. 2, 2009, s. 192–206.
 • Literary censorship in outline. Administrative control and regulation of literary communication in 19th and 20th century Czech culture. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich [11], č. 1, 2009, s. 47–54.
 • Literatura polovičních profesionálů. Zdroje příjmů českých spisovatelů 19. a 20. století ve světle statistického experimentu podle Raymonda Williamse. In: T. Breň  P. Janáček (edd.): „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2009, s. 180–205.
 • Lebrunovo bratrstvo. In: E. Fiker: Zlatá čtyřka. Praha: Comics Centrum, 2009, s. 285–298.
 • O Eduardu Fikerovi a jeho Hloubce. In: E. Fiker: Hloubka. Praha: Comics Centrum, 2007, s. 719.
 • Socialistický realismus: co s ním?Týdeník A2 3, č. 22, 2007, s. 1, 1617.
 • Beletrie v periodickém tisku: k specifické situaci zveřejnění. In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Praha: ÚČL AV ČR, 2005, s. 1524.
 • Co to znamená, když se řekne ,literary culture? (Na okraj jednoho výskytu pojmu v anglofonním myšlení o literatuře). Česká literatura 53, 2005, č. 4, s. 556569.
 • Hrabal's Listopadový uragán in the Context of the ,November Revolution as a Literary Theme. In: D. Short (ed.): sb. Bohumil Hrabal (191497). London: SSEES, 2004, s. 105118.

Redakce:

 • Bibliograf František Knopp. Usp. A. Zach, P. Šámal, P. Janáček. Praha: ÚČL AV ČR, 2016.
 • Sedm století Slavětína. Malá knížka k velkému výročí obce. Slavětín: Obec Slavětín, 2014.
 • „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Usp. T. Breň – P. Janáček. Praha: ÚČL AV ČR, 2009.
 • Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Usp. M. Jareš  P. Janáček  P. Šámal. Praha: ÚČL AV ČR, 2005 (ke stažení zde).
 • Pátečníci a Karel Poláček. Sborník. Boskovice: Albert, 2001.
 • Česká a slovenská literatura dnes. Sborník. Praha – Opava: ÚČL AV ČR – Slezská univerzita, 1997.

Účast v týmových pracích:

 • Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 [2013]  výběr, překlady, komentáře, s dalšími.
 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008 (též člen redakce).
 • Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. Praha: Brána, 1998.
 • Český Parnas. Literatura 19701990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha: Galaxie, 1993.

 

Přehled odborné činnosti