Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká a slovenská literatura 20. a 21. století; populární literatura; dějiny komiksu; dějiny nakladatelství; lexikografie.

Studium a stáže

19931998 FF UP, obor Teorie a dějiny dramatických umění; 2014-2018 doktorské studium na FF UP.

Zaměstnání

1992 Liaz Liberec; od 1999-2009 pracovník Oddělení současné literatury ÚČL AV ČR; od 2010 člen Oddělení literární lexikografie ÚČL AV ČR; 19992013 redaktor časopisu Tvar.

Akademické funkce

Člen redakčních rad časopisů Aluze a Slovenská literatúra; člen redakční rady nakladatelství Academia.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Dějiny české detekticvky. Praha, Paseka 2019; s P. Mandysem.
 • V panelech a bublinách. Praha: Akropolis, 2015; s P. Kořínkem a M. Foretem.
 • Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014; s P. Kořínkem (hl. redaktor), M. Foretem a T. Prokůpkem.
 • Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum, 2003; s P. Janáčkem.

Studie:

 • „Dva kapitáni: Belan a Záruba : případy slovenské detektivky v edici Dobrodružné romány“. Slovenská literatúra 66, 2019, č. 3, s. 180–187.
 • „Literární tvorba v Plzni v letech 1945-1990". In Dějiny města Plzně 3 (1918–1990). Plzeň, statutární město Plzeň 2018, s. 803–828; s D. Mačasem.
 • „Satira vnitřní a vnější". In: Antošíková, L. (ed.): Zatemněno : česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia 2017, s. 142-149.
 • „Rozchod, trotle!". In: Schmarc, V. (ed.): Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2015, s. 151-160.
 • „A Israel Kafka?“ (Nad Pražskou čarodějkou Francise Mariona Crawforda). In: Počátky populární kultury v českých zemích, http://projekt.cspk.eu/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/Craw_ref.pdf.
 • Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu. Slovenská literatúra 60, 2013, č. 6, s. 455–461.
 • Hranice komiksu, hledání non-sequitur. In: M. Foret  P. Kořínek  T. Prokůpek  M. Jareš (eds.): Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci pro Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Filozofické fakultě, 2012, s. 63–82.
 • Podzemím. In: P. Kořínek a T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 128–151.
 • Vítr se vrací k Acheirům. In: I. Taranenková  M. Jareš (eds.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: ÚSL SAV a PedF Trnavskej university v Trnavě, 2012, s. 90–98.
 • Bůh do domu? Exilová zkušenost v próze let 1945–1949. In: Z. Zemanová  L. Pořízková (eds.): Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Umění a kultury střední Evropy 2011. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 211216.
 • Stín mrtvého. Výlety (jiných) autorů první poloviny 20. století do (jiného) žánru. In: I. Taranenková  M. Jareš (eds.): Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. Bratislava: ÚSL SAV, 2011, s. 102–113.
 • Omladináři, antimilitaristé a anarchisté ve vězení. In: L. Peisertová  V. Petrbok  J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 25.27. února 2010. Praha: Academia, 2011, s. 106–115.
 • A vůbec tenhle brouk... Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2010, s. 101–131.
 • Dobrý voják Švejk a komiks. Česká literatura 58, 2010, č. 5, s. 607–625; s T. Prokůpkem.
 • Strážayova Palina. Slovenská literatúra 57, 2010, č. 4, s. 331–342.
 • Autorské honoráře ve světle vzpomínek nakladatelů. In: T. Breň – P. Janáček (eds.): „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 145–150.
 • Česká a slovenská literární spolupráce v britském válečném exilu. Slovenská literatúra 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29–37.
 • „,Odpuzující jednání, odpuzující osoby, odpuzující psaní, odpuzující zápletka, odpuzující závěr. Rozsudek: Odpuzující: Mickey Spillane a ,hammerovská série na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Slovenská literatúra 56, 2009, č. 5–6, s. 430–435.
 • Krvavý masopust oregonský aneb Svět ,amerického detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. In: K. Bláhová  V. Petrbok (eds.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 22.24. února 2007. Praha: Academia a KLP – Koniasch Latin Press, 2008, s. 330–335.
 • Poezie ve sbornících britského válečného exilu. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 1, s. 44–69.

Edice:

 • R. Weiner: Přetržená nit a jiné rané prózy. Praha, dybbuk 2020.
 • L. Radimský: Texty z exilu. Praha, Knihovna Libri prohibiti 2019; s K. Volkovo a J. Gruntorádem.
 • Z. Barborka: Hommage (básně a prózy). Praha, dybbuk 2018.
 • L. Novák: Dílo III – Překlady. Praha, dybbuk 2018. 376 s.
 • Lupiči nedobytných pokladen. Výbor z detektivních povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století. Praha, Knižní klub 2015.
 • K. M. Čapek Chod: Větrník. Praha – Podlesí: Dauphin, 2014.
 • D. Ž. Bor – J. Veselský: Držme se! Vzájemná korespondence z let 19982004. Praha: Trigon, 2013; s B. Správcovou.
 • V. Macura: Kalendárium (fragmenty)Tvar, 2012, č. 14–21; usp. a připraveno k vyd. s M. Škrabalem
 • F. Listopad: Básně II : Sebrané spisy  svazek II. 19922012. Praha – Podlesí: Dauphin, 2012; ed. spolupráce s M. Hrubým a O. Stehlíkovou.
 • F. Listopad: Básně I. Sebrané spisy  svazek I. 19431981. Praha – Podlesí: Dauphin, 2011; ed. spolupráce s M. Hrubým a O. Stehlíkovou.
 • Š. Strážay: Básnické dielo. Bratislava: Kalligram, 2011.
 • Milada Součková: Manifest. Kapitola z rukopisu knihy Neznámý člověk. Česká literatura 59, 2011, č. 4, s. 572–603.
 • V. Michl: Daleko je moje Tipperary. Praha: Libri prohibiti, 2011; usp. a připraveno k vyd. s M. Přibáněm.
 • V. Körner: Rozhovory 1964–2009. Praha – Podlesí: Dauphin, 2009. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 11).
 • J. Kocourek: Marto Marto Marto. Deníky 1927–1932. Praha – Podlesí: Dauphin, 2009.
 • I. Machulková: Zamkni les a pojď (Výbor z básní). Brno: Host  vydavatelství, 2009.
 • M. Mareš: Přicházím z periferie republiky. Praha: Academia, 2009.
 • V. Körner: Smrt svatého Vojtěcha. Praha – Podlesí: Dauphin, 2009. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 9).
 • J. Šafařík: Hrady skutečné a povětrné. Praha – Podlesí: Dauphin, 2008; usp. a připraveno k vyd. s J. Říhou.
 • V. Körner: Život za podpis. Anděl milosrdenství. Praha – Podlesí: Dauphin, 2008. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 7).
 • V. Körner: Údolí včel. Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. Praha – Podlesí: Dauphin, 2008. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 4).
 • V. Körner: Lékař umírajícího času. Praha – Podlesí: Dauphin, 2007. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 5).
 • V. Körner: Písečná kosa. Praha – Podlesí: Dauphin, 2007. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 3).
 • Básně pro děti / Jak se učil vítr číst. Praha – Podlesí: Dauphin, 2006; básně vybrány a usp. s J. Říhou.
 • V.Körner: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. Praha – Podlesí: Dauphin, 2006. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 2).
 • V. Körner: Post bellum 1866. Oklamaný-Der Betrogene. Praha – Podlesí: Dauphin, 2006. (Spisy Vladimíra Körnera; sv. 6).

Účast v týmových pracích:

 • Literární kronika první republiky. Údálosti - díla - souvislosti, Praha, Academia - ÚĆL AV ČR - PNP 2018.
 • Český literární samizdat 1949-1989, Praha, Academia 2018.
 • Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014; R. Passia, I. Taranenková (eds.).
 • Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis, 2014; s P. Kořínkem (hl. redaktor) a dalšími.
 • Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014; s M. Přibáněm a dalšími.
 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008 (též člen redakce).
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz).

 

Přehled odborné činnosti