Previous Next
Liber viaticus LUKÁŠ PRŮŠALiber viaticus, cestovní breviář Jana ze Středy, je unikátní památkou české středověké knižní kultury. Rukopis,...
Konáč v protipikartské polemice JAN PIŠNA Český intelektuální svět přelomu 15. a 16. století byl vázán a téměř výhradně soustředěn na náboženské...
Hrabal v množném čísle JIŘÍ PELÁN Jakub Češka se věnuje Hrabalovi už delší čas; nyní vydal knižní monografii Bohumil Hrabal, autor v množném...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Divadlo raného novověku v českých zemích; raně novověké teorie dramatu.

Studium a stáže

1994–2002 FF UK, obor latina, francouzština, divadelní věda; 2002–2010 FF UK, doktorské studium na Katedře divadelní vědy, Ph.D. 2010 (disertační práce Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století).

Zaměstnání

2001–2003 oddělení bibliografie, Divadelní ústavu Praha; od 20032011 Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění, Divadelní ústav Praha; od 2011 Oddělení pro výzkum starší literatury v ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Monografie:

  • Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Praha 2011.

Studie:

  • Otcové, synové, bratři a světci. Divadelní revue 1/2003, s. 15–27.
  • Malý velký Kelt. In: Pop History. Praha 2003, s. 121–130.
  • Korunované století – deklamační drama, melodrama a komedie v jednom. In: Miscellanea Theatralia, sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha 2005, s. 81–88.
  • Arnold Engel a jeho tři tragédie pro zakončení školního roku na jezuitských gymnáziích. Divadelní revue 2/2006, s. 1420.
  • Franciscus Lang a jezuitské divadlo (překlad části pojednání ,Dissertatio de actione scenica a úvodní studie). Disk 18, 2006, s. 95–116.
  • Jak se smáli netopýři + překlad části hry ,Saeculum coronatum … Divadelní revue 1/2007, s. 53–60 a 93–97.
  • Zrcadlo ctnosti, zázrak výmluvnosti, věštírna moudrosti (Jezuitské hry o sv. Kateřině Alexandrijské). Divadelní revue 4/2008, s. 15–24.
  • Antické motivy ve školských jezuitských hrách z české provincie. In: Latina v českém a církevním školství. Praha 2009.
  • Úvod do kapitoly ,Jesuitské divadlo v Čechách. In: Bohemia jesuitica 15562006. Praha 2010, s. 894908; s K. Bobkovou-Valentovou.
  • Komische Elemente im Jesuitendrama. In: Bohemia jesuitica 15562006. Praha 2010, s. 93545.  
  • Motiv divadla a herectví ve třech hrách o sv. Genesiovi. Divadelní revue 3/2010, s. 38–45.
  • Jezuitští dramatici  mezi povinností a uměleckou tvorbou. Folia Historica Bohemica 1/2011, s. 117–130.
  • Mezi rekonstrukcí a šokem: Historicky poučená interpretace barokního a klasicistního divadla na současné francouzské scéně. Divadelní revue 2/2011, s. 7–16; s M. Bažilem.
  • Mezi duchovním a světským (Jezuitské školské drama v Praze kolem poloviny 18. století). Cornova 1/ 2012, s. 4964.
  • Amabimus nos! (Láska, žárlivost a nenávist na jevištích jezuitských gymnázií). Cornova 4, č. 1/2014, s. 121130.

Překlady:

  • „,Memorandum Antonia Mariniho z Grenoblu o udatném postupu proti Turkovi. In: Křížové výpravy v pozdním středověku. Praha 2010, s. 179–190.
  • Řeč Mikuláše Biskupce z Pelhřimova na basilejském koncilu v roce 1433. Pelhřimov 2011.
  • Hilarius: Suscitatio Lazari. In: Musarum socius, sborník k poctě Martina Svatoše. Praha 2011, s. 322–343.

Účast v týmových pracích:

  • Česká divadelní encyklopedie, svazek Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Praha 2007.

    (Německy vyšlo jako Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Praha: Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien – IDU, 2013.)