Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osobní stránka
GitHub
Google Scholar
ResearchGate
Academia.edu
 

Badatelské zaměření

Kvantitativní a korpusová versologie

Studium

2019

Matematická lingvistika (FF UK v Praze: Ph.D.)

2012

Teorie literatury (FF UP v Olomouci: Ph.D.)

2009

Česká filologie (FF UP v Olomouci: Mgr.)

2007

Česká filologie (FF UP v Olomouci: Bc.)

Zaměstnání

Od 2011

Oddělení teorie ÚČL AV ČR; od 2018 vedoucí Versologického týmu ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

Studie:

 • PLECHÁČ, P. (2020), Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An analysis based on most frequent words and most frequent rhythmic patterns. Digital Scholarship in the Humanities.
 • ŠELA, A. – PLECHÁČ, P. – ZELENKOV, J. (2020), Феномен Батенькова и проблема верификации авторства: многомерный статистический подход к нерешенному вопросу. Acta Slavica Estonica 12, 131–165.
 • PLECHÁČ, P. – BIRNBAUM, D. (2019), Assessing the reliability of stress as a feature of authorship attribution in syllabic and accentual syllabic verse. In P. Plecháč, B. P. Scherr, T. Skulacheva, H. Bermúdez-Sabel, R. Kolár (eds.), Quantitative Approaches to Versification. Prague: ICL CAS, 201–210.
 • PLECHÁČ, P. – BOBENHAUSEN, K. – HAMMERICH, B. (2018), Versification and authorship attribution. Pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry. Studia Metrica et Poetica 5/2, 29–54.
 • MÍSTECKÝ, M. – ČECH, R. – PLECHÁČ, P. (2019). In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost 80(1), 27-38.
 • KOLÁR, R. – PLECHÁČ, P. (2019). Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.
 • PLECHÁČ, P. (2018). A collocation-driven method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry). In: Fidler, M. – Cvrček, V., Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 79-95.
 • PLECHÁČ, P(2016). Czech verse processing System KVĚTA. Phonetic and metrical components. Glottotheory 7/2, 159–174.
 • PLECHÁČ, P– KOLÁR, R. (2015). Korpus českého verše. In J. Hlaváčová (ed.), Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách v humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 74–77.
 • PLECHÁČ, P. – KOLÁR, R. (2015). The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2/1, 107–118.
 • KOLÁR, R. – PLECHÁČ, P. (2015). Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63/2, 236–246.
 • PLECHÁČ, P. – ŘÍHA, J. (2014). Measuring Euphony. In G. V. Vekshin (ed.), Methodology and Practices of Russian Formalism. Moskva: Azbukovni, 194–199.
 • IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (2014). La théorie du vers et le Cercle linguistique  de Prague. La Linguistique 50/2, 101–104.
 • IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (2014). Frequency of Parts of Speech in Adolf Heyduk's Poetry. In T. Kubíček, A. Lass (eds.), Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: VUP, 133–144.
 • PLECHÁČ, P. – IBRAHIM, R. (2013). Phonological and Morphological Means Compensating for Non-Metricality in 19th Century Czech Verse. Prace Filologiczne 59/3, 273–280.
 • PLECHÁČ, P. – IBRAHIM, R. (2013). Automatyczna analiza wiersza: punkt wyjścia. In W. Sadowski (ed.), Potencjał wiersza. Warszawa: IBN, 273–280.
 • IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (2011). Toward Automatic Analysis of Czech Verse. In: B. P. Scherr – J. Bailey  E. V. Kazartsev (eds.), Formal Methods in Poetics. Lüdenscheid: RAM-Verlag, s. 295–305.

Software a elektronické publikace

    

Přehled odborné činnosti