Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Badatelské zaměření

Moderní česká a středoevropská literatura; teorie literatury; interpretace a hermeneutika; ediční činnost; literární kultura; výzkumy čtenářů a čtení.

Studium a stáže

1979–1984 FF UJEP (dnes MU), obor Bohemistika – historie; 1991–1992 School of Slavonic and East European Studies – Universtity of London (M. A., Language As Memory: Two Czech Poets in Exile – Ivan Jelínek and Ivan Blatný).

Zaměstnání

1984 Divadelní ústav Praha; 1985–1987 odborný pracovník na FF UJEP (studijní pobyt); 1987–1991 odborný pracovník v ÚČSL ČSAV (studijní pobyt); 1991–1997 odborný asistent, docent na FF MU; 1997–2003 vedoucí Ústavu české literatury FF MU; od 2003 Oddělení teorie prózy v ÚČL AV ČR; od 2007 Oddělení výzkumu literární kultury ÚČL AV ČR; od 2007 Ústav české literatury a literární vědy na FF UK; od 2014 člen mezinárodního projektu „Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ)“, zástupce ředitele ÚČL AV ČR (2007–2020).

Akademické funkce

Člen redakční rady časopisu Slovenská literatúra (1990–2002); člen redakční rady časopisu Iniciály (1991–1996); člen redakční rady časopisu Tvar (1992–2005); člen redakční rady časopisu Host (1996-2016); člen redakční rady časopisu List (1991–1992); člen redakční rady časopisu Česká literatura (2003–2016); člen redakční rady časopisu Filoteknos (od 2013); člen redakční rady časopisu Roczniki Biblioteczne (od 2017); člen vědecké rady ÚČL AV ČR (1997–2002 a od 2006); člen vědecké rady FF MU (1997–2002); předseda oborové rady (obor Česká literatura) FF MU (1997–2003); člen oborové rady (obor Česká literatura) FF UK (2005–2010); člen oborové rady (obor Dějiny novější české literatury) FF JČU (2010-2018); člen oborových rad (Česká literatura a Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury) na FF MU (od 2014); člen vědecké rady AV ČR (od 2005–2009); místopředseda Rady ÚČL AV ČR (od 2007; od 2010–2016 předseda).

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 • A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers: Reading in Times of Civilizational Fatigue. Praha: Karolinum-ÚČL AV ČR 2021 [v tisku].
 • Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium. Brno: Host 2020.
 • Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). Brno-Praha: Host-Národní knihovna 2019.
 • Česká čtenářská republika. Generace – fenomény – životopisy, Brno: Host 2017.
 • Reading Bohemia. Readers and Reading in the Czech Republic at the beginning of the 21th century. Praha: Akropolis – The Institute of the Czech Literature CAS: 2015.
 • Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013). Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2014.
 • Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2014; se Z. Šimečkem.
 • Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013.
 • Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2010). Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2011.
 • Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2008.
 • Vyprávěj mi něco... (Jak si děti osvojují příběhy). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2007.
 • Příběh je mrtev? (schizmata a dilemata moderní prózy). Brno: Host, 2003.
 • Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie od 40. let do současnosti). Brno: Jota – Books, 1998; se Z. Kožmínem.
 • Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
 • Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: FF Masarykovy univerzity, 1994 (skriptum); se Z. Kožmínem.

Kulturní publicistika

 • D. Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008; s J. Voráčem.
 • A. Goldflam: Několik historek ze života AG (rozhovor s Petrem Štědroněm a Jiřím Trávníčkem). Brno: Host, 2007; s P. Štědroněm.

Studie:

 • „Čtenářská kultura. Pokus o vymezení“. Česká literatura 68, 2020, č. 5, s. 573–591; G. Niećem.
 • „Polské čtenářství v časech digitálních… a jak se o něm přemýšlí“. Česká literatura 67, 2019, č. 1, s. 84–102; G. Niećem.
 • „,Čtečka může být dobrá, ale knížka je knížkaʻ (čtení digitální a čtení tradiční)ʻ“. Knihovna – knihovnická revue 30, 2019, č. 2, s. 36–47.
 • „Books, books, books. Please do stop this flood (reading culture in Czecz Republic)“. Perspektywy kultury 22, 2018, č. 3, s. 9–20.
 • „Reading and Our Life Stories“, Open Cultural Studies 2, 2018, s. 591–597.
 • „Czeskie czasopisma i ich czytelnicy (w świetle badań czytelnictwa“. Zielenogórskie Studia Bibliotekoznawcze 10, 2018, s. 110–117.
 • „Egipcjanin Sinuhe jako fenomen czeskiego czytelnictwa“. Annales Universistas Pedagogicae Cracoviensis 16, 2018, s. 155–160.
 • „Życiorysy czytelnicze (zarys koncepcji)“, Roczniki Biblioteczne , 61, 2018, s. 227–239.
 • „Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność“, in. Jacek Ladorucki (ed.): Bibliteka publiczna w przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia dziłalności Wojewódzkiej Bibiloteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Łódź: Wojewódzka Bibiloteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, s. 41–58; s G. Niećem.
 • „Autor i czytelnik jako pole konfliktu (kilka obserwacji“. In: Włodimierz Bolecki – Wojciech Soliński – Maciej Gorczyński: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura. Warszawa: Instytut Badań Literackich 2015, s. 415–422.
 •  „Central Europe in narrative Mode“. In: Johann P. Arnason – Petr Hlaváček – Stefan Troebst et al: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: FF UK – FÚ AV ČR, 2015, s. 160–170.
 • „The Central European Novel (Ten Commentaries)“, Russian Literature, 57, 2015, č. 1, s. 115–122.
 • „České literární vavříny (dodatek)“. In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2012, s. 339–393; s P. Janáčkem.
 • „Central Europe“. In: P. M. Logan (ed.): The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, s. 165–169.
 • „Gibt es einen mitteleuropäischen Roman oder gibt es ihn nicht“. Bayerisache Akademie der Schönen Künste, Jahrbuch 23, 2009. Göttingen: Wallstein Verlag, 2010, s. 65–75.
 • „In the Cold Waters of Freedom. Czech Literature After 1989“. Edinburgh Review, 128, 2009, s. 54–58.
 • „Hermeneutické pole (legein peri). Česká literatura, 56, 2008, č. 4, s. 508–518.

Edice:

 • Za textem. Antologie polské sociologie literatury. Brno: Host 2018.
 • V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (editoři českého vydání J. Trávníček a J. Holý). Brno: Host, 2006; doplnění o česká hesla, apendixy, aktualizace literatury předmětu.
 • Od poetiky k diskursu (výbor z polské literární teorie 70.–90. let XX. století). Brno: Host, 2002.
 • I. Jelínek: Básně II. Praha: Ivo Železný, 2000.
 • I. Jelínek: Básně I. Praha: Ivo Železný, 1999.
 • I. Blatný: Texty a dokumenty 1930–1948. Brno: Atlantis, 1999.
 • I. Jelínek: V sobě letohrad. Brno: Host, 1998.
 • J. Zábrana: Básně. Praha: Torst – Mladá fronta, 1993.
 • J. Zábrana: Zeď vzpomínek. Brno: Atlantis, 1992.
 • J. Zábrana: Jistota nejhoršího. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Účast v týmových pracích:

 • Petr Šámal a kol.: Literární kronika první republiky. Události, díla, souvislosti. Praha: Academia – PNP – ÚČL AV ČR 2018.
 • Ondřej Sládek (ed.): Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno: Host 2018.
 • Petr Karlík – Marek Nekula – Jana Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016.
 • V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, 2015.
 • V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
 • Dictionary of Literary Biography. Sv. 232 a 353. Detroit: Gale, 2000, 2009.
 • V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.
 • Proměny subjektu. Sv. 1. Praha: ÚČL AV ČR, 1992.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl. Praha: SPN, 1992.

 

Přehled odborné činnosti