Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 19. a 20. století; teorie verše; srovnávací věda literární.

Studium a stáže

FF UK, český jazyk a literatura, slavistika, komparatistika (diplomová práce O literatuře Jiřího Gruši, 2001); FF UK, slovanské literatury (disertační práce Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu, 2009); studijní pobyty na Jagellonské univerzitě v Krakově (polonistika, 19971998), Univerzitě v Kostnici (německá literatura, 19992000), Sanktpetěrburské státní univerzitě (rusistika, 2000), Univerzitě ve Vídni (komparatistika, 2001), Univerzitě v Řezně (bohemistika, germanistika 20012002) a Univerzitě A. Mickiewicze v Poznani (kulturologie, 2002).

Zaměstnání

2001–2003 vědecký pracovník projektu Sprach- und Kulturwechsel in Mittel- und Osteuropa (nach 1968) als Modelle transnationaler Identitäten, Univerzita v Řezně; 2003–2005 lektor českého jazyka a literatury, Lomonosovova státní univerzita v Moskvě; 2005–2010 Univerzita v Pise; od 2010 člen Oddělení pro výzkum literatury 19. století ÚČL AV ČR. V letním semestru 2015 Visiting Professor slovanské filologie, Università Ca’ Foscari v Benátkách; v zimním semestru 2016 Visiting Scholar Università Padova.

Akademické funkce

Člen Českého komitétu slavistů, výboru Matice české; vědecké rady Památníku národního písemnictví; vědecké rady edice Česká knižnice.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • D. Dobiáš a kol.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha 2019
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda. 1817–1885. Praha: Academia, 2014; s M. Fránkem, I. Krejčovou, M. Hrdinou a K. Pioreckou.

Studie:

 • „They Now Have to Create an Entirely Different Vehicle, if They Want to Catch Up with Other Nations…” Prague Literary Culture in Enlightenment-Era Travelogues. Cornova 9, 2019, č. 2, 7-29.
 • „Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy". Česká literatura 66, 2018, č. 1, s. 3-33.
 • Německý klasicismus 18. a počátku 19. století a česká literatura". In: Tureček, T. – Zajac, P., Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host 2018, s. 88-131.
 • Pojem klasicismus v literárněvědné bohemistice". In: Tureček, T. – Zajac, P., Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host 2018, s. 132-167.
 • Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848“. In: Andere Bienen fremder Literaturen. Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Ed. G. Marinelli-König / P. Hofeneder. Wiesbaden: Harrassowitz 2015, s. 43–52.
 • Bára la sauvageonne de Božena Němcová, récit de la vie paysanne". In: Gauthier, C., Auerbach, Grigorovitch, Němcova : Trois récit villageois autour de 1848. Reims, Epure. Editions et presses universita 2017, s. 223-233.
 • Vzpomínání na Rukopisy. Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský v memoárech". Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum 62, 2017, 3/4 (2017), s. 52-62
 • Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848". In: Marinelli-König, G. – Hofeneder, P., Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Wien, Harrassowitz 2016, 43-52.
 • České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům". In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Ed. M. Hrdina / K. Piorecká. Praha: Academia 2014, s. 49–59.

 • Svobodný prostor Patrika Ouředníka. In: P. Ouředník: Svobodný prostor jazyka. Praha: Torst 2013, s. 914.
 • Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané. In: C. Woldt (ed.): Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? München – Berlin – Washington: O. Sagner, 2012, s. 112124.
 • Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Česká literatura 60, 2012, č. 3, s. 355367.
 • Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka. In: Slavjanskij almanach 2011. Moskva: Indrik, 2012, s. 284291.
 • Prostory Královédvorského rukopisu a Lindovy Záře nad pohanstvem. In: P. Komenda  R. Změlík (eds.): Místo – prostor – krajina. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 1116.
 • La discussione sui versi andati a male: sulla destalinizzazione nelle riviste ceche degli anni Sessanta. In: F. Caccamo  M. Tria  P. Helan (eds.): Primavera di Praga, risveglio europeo. Firenze: Firenze University Press, 2011, s. 6172.
 • Zrcadlení se. Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily, 2011, s. 8696.
 • Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: L. Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 513522.
 • Dwujęzyczna instrukcja obsługi. Literatura na Świecie 2008, č. 1112, s. 171178.
 • Jiří Gruša und Josif Brodskij: Die Pflicht des Schriftstellers ist  gut zu schreiben. In: W. Greissenegger  W. Lederhaas (ed.): Antworten. Jiři Gruša zum Siebzigsten. Klagenfurt: Wieser, 2008, s. 5060.
 • Zur Rolle der nationalistischen Mythen in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. In: Mit vereinten Kraften? Wien: Diplomatische Akademie, 2007, s. 5356.
 • Posłowie. In: D. Dobiáš (ed.): Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat. Wrocław: Atut, 2005, s. 247258.
 • K Novákově Čechische Literatur der Gegenwart. In: Arne Novák, literární historik a kritik. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 4349.
 • Intertextualita Nebeského Protichůdců a její recepce. Estetika 38, 2002, č. 24, s. 9295.
 • Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků. Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 4562.
 • Český blankvers v novějších překladech Makbetha. Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 537546.

Komentované edice a rozhovory:

 • Jiří Gruša – Karel Kraus – Josef Balvín: Překlady a adaptace. Barrister & Principal, Brno 2019.
 • J. Gruša: Básně. Barrister & Principal, Brno 2018.
 • J. Gruša: Eseje a studie o diplomacii a politice. Barrister & Principal, Brno 2017.
 • J. Gruša: Eseje o literatuře a kultuře II.. Barrister & Principal, Brno 2016.
 • J. Gruša: Mimner oder das Tier der Trauer. Wieser Verlag, Klagenfurt 2015; s H. Zimmermanem.
 • J. Gruša: Eseje a studie o literatuře a kultuře. Barrister & Principal, Brno 2015.
 • J. Gruša: Prózy II. Romány. Brno: Barrister & Principal 2015
 • J. Gruša: Essays und Studien bis 1989. Klagenfurt: Wieser 2015
 • J. Gruša: Eseje a studie o literatuře a kultuře I. Brno: Barrister & Principal 2015
 • J. Gruša: Der 16. Fragebogen. Klagenfurt: Wieser 2014
 • J. Gruša: Prózy I. Povídky a novely. Brno: Barrister & Principal, 2014.
 • M. Otruba: Hledání národní literatury. Praha: Academia, 2012.
 • Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Brno: Host, 2010.
 • Diskuse o ,Verši pro kočku. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 20042007. Praha: ČSDS, 2008, s. 53273.
 • Iz věka v věk. Moskva: Pranat, 2005; se S. N. Glovjukem.
 • Gdyby wiersze miały drzwi. Wrocław: Atut, 2005.
 • J. Gruša: Umění stárnout. Praha: Paseka, 2005.
 • V. B. Nebeský: Básně. Praha: NLN, 2005.
 • J. J. Kolár: Pekla zplozenci. Praha: Herrmann & synové, 2002.

Překlady:

 • A. Kliems: Smrtolenka, rakvářův datel a pavouk v blázinci. Jiří Gruša a metamorfózy ženské smrti. Souvislosti 23, 2012, č. 3, s. 204220.
 • D. L. Cooper: Padělky jako romantická forma autorství. Rukopis královédvorský a zelenohorský ze srovnávací perspektivy. Česká literatura 60, 2012, č. 1, s. 2644.
 • D. Dabert-Bakuła: Filmové adaptace romantických děl (Z polských a českých inscenačních zkušeností). In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2. Semily – Turnov: Státní okresní archiv Semily, 2011.
 • J. Bolton: Smysl dezorientace: dramatické monology Ivana Wernische. Krajiny češtiny 1, 2009, č. 1, s. 2741.
 • L. Peschel (ed.): Theresienstädter Texte – Terezínské texty. Praha: Akropolis, 2008; s M. Wögerbauerem

Účast v týmových pracích:

 • J. Leerssen (ed.): Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press 2018, 775-776.
 • J. Gruša: Werkausgabe. Klagenfurt: Wieser, 2014; s H. D. Zimmermannem.
 • Modelle des Kulturwechsels. München: Forost, 2003; s W. Koschmalem a P. Huberem.

 

PŘEHLED ODBORNÉ PRÁCE