Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badatelské zaměření

Česká próza a drama po roce 1945; literární kritika po roce 1989; literárněvědná stylistika.

Studium a stáže

20072013 FF MU, obor Český jazyk a literatura (diplomová práce Reflexe současné české prózy v tištěných a internetových periodikách); 2011 studentská mobilita Erasmus: Wien Universität; 20132018 FF MU, Ústav české literatury a knihovnictví, doktorské studium (disertační práce Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století).

Zaměstnání

20142018 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví; od r. 2014 PdF MU, odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU; od r. 2015 externí spolupracovník ÚČL AV ČR (Slovník moderního českého dramatu).

Výběrová bibliografie

Knihy:

Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

Studie:

 • The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama. Porównania 2 (27), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań. 2020, s.101-125; s A. Merenusem.
 • Literární antroponyma v divadelních hrách Voskovce a Wericha; in Klímová, Květoslava — Žižková, Hana (eds.): Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno, Masarykova univerzita 2020, s. 80-125.
 • Nesoustavné výpisky z literárního kritika-hledače JT. In Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR 2020, s. 189-198.
 • Mahen, Jiří. Husa na provázku. 6 filmových libret. Theatralia 2019, č. 22, s. Supplementum 2019, 40-51.
 • Obraz „jiného“ a „cizího“ v autobiografické trilogii Terezy Boučkové. In Mieczyslaw Balowski. Obcy czy inny w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznan, Obcy czy inny w jezy. Poznań: Institut Filologii Slowianskiej, 2018. s. 97-108.
 • „Peter Gábor a jeho ostravská stopa. In Karol Mišovic. Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993“. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2018. s. 51-60.
 • „Román Všechno je jenom dvakrát v kontextu polistopadových próz o normalizaci“. In Lubomír Machala; Tomáš Franta. Cenová bilance 2016. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 126-142.
 • „Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině“. Bohemistyka, Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 5-18.
 • „David Zábranský (prostřednictvím herce a truhláře Majera) mluví o stavu své domoviny“. In Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III: Motiv domova ve slovanských literaturách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 71-80.
 • „Kosmické jaro“. Theatralia (Supplementum), Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 49-53.
 • „Hledání hodnot a měřítek: chaos či soulad v české polistopadové literární kritice? K diskuzím o reflexi české literatury na počátku 90. let 20. století“. In Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2016. s. 157-178.
 • „Dialogická komunikace v próze“. In MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4, s. 128-138.