Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 1. poloviny 20. století; literárněvědné informace.

Studium a stáže

2000–2006 FF UK, obor Český jazyk a literatura – historie;  20062009 FF UK, interní doktorandské studium na Ústavu české literatury a literární vědy; 20092014 FF UK, externí doktorandské studium na Ústavu české literatury a literární vědy; 2007 Universität Wien, Institut für Slawistik.

Zaměstnání

2008 ÚČL AV ČR, odborný bibliograf; od 2009 tamtéž, vedoucí Střediska literárněvědných informací; od 2016 koordinátor výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie.

.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Oborová analytická bibliografie: metodika zpracování. Praha, ÚČL AV ČR 2020.

Studie:

 • „Dokumentace literární internetu: poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií”. Česká literatura 68, 2020, č. 4 (říjen), s. 409–437 [S T. Umerlem.]
  „Czech Literary Culture in the Post-Digital Era”. Porównania 27, 2020, nr. 2, s. 267–288 [S K. Pioreckým.]
 • „Krátký zpěv Orfeův”, in: Tomáš Kubíček, Jan Wiendl (eds.): Obrazy kultury a společnosti v období první republiky: periodický tisk v letech 1918–1938. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, s. 75–93.
 • „Česká literární bibliografie”, in: Tomáš Kubíček, Eva Svobodová (eds.): Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, s. 81–94.
 • „Literární skupina a expresionismus?: poznámky k programu Literární skupiny”, in: Tomáš Kubíček, Jan Wiendl (eds.): “Vykoupeni z mlh a chaosu…”: brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, s. 234–254.
 • Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 17701945 a možnosti jejího využití pro literárněvědný výzkumČeská literatura 61, 2013, č. 3 (červenec), s. 396409.
 • Retrospektivní bibliografie české literatury 17701945. Česká literatura 61, 2013, č. 3 (červenec), s. 385386.
 • „,Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy: časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Česká literatura 60, 2012, č. 2 (duben), s. 173202.
 • Zdeněk Kalista jako literární kritik. Česká literatura 58, 2010, č. 2, s. 168196.
 • Světice Rosa: K otázce formování kultu nových světců v české radikálně levicové poezii na počátku dvacátých let 20. století. In: S. Fedrová  A. Jedličková (eds.): V Macurových botách: Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 20022009. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, 2009, s. 5569.
 • Cestou k Prvnímu svazku: Programotvorné snahy Zdeňka Kalisty v letech 19241927. In: H. Šmahelová – J. Vojvodík (eds.): Generace, skupiny a programy v literatuře: Příspěvky z kolokvia doktorského semináře pořádaného 3. června 2008 v Praze. Příbram: Pistorius & Olšanská; Praha: Ústav české literatury a literární vědy FF UK; Vyšší odborná škola grafická v Hellichově ulici, 2009, s. 5583.

Edice:

 • Literární historie, sémiotika, fikce –inspirace dílem Vladimíra Macury (1945–1999). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2010; se S. Fedrovou a A. Jedličkovou.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI