Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 1. poloviny 20. století; česká avantgarda.

Studium a stáže

20002006 FF UK, obor Bohemistika; 20062013 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, oddělení komparatistiky, interní doktorand (disertační práce Avantgarda mezi individualismem a kolektivismem); zahraniční studijní pobyty: 2005 Humboldt Universität zu Berlin; 2008 University of Glasgow; 2010 State University of New York, Newpaltz.

Zaměstnání

Od 2007 ÚČL AV ČR, Oddělení literární lexikografie; 20142016 University of Oxford; od 2017 ÚČL AV ČR, Oddělení ediční a textologické

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Vprostřed davu: česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem. Academia, Praha 2016.

Studie:

 • “Farewell to the Whole Epoch”. The Zone as the Beginning and End of the Czech Avant-garde. Journal of Modern Literature 43, 2020, č. 4, s. 4561.
 • Velká eliotovská báseň: k Mluvícímu pásmu Milady Součkové. Česká literatura 65, 2017, č. 2, s. 213234.
 • For a New Novel: Milada Součková and Czech Modernist Fiction in the 1930s’. European Avant-Garde and Modernism Studies 5, 2017, s. 299313.
 • 'Nothing is Certain': Czech Post-War Literature Between the Avant-Garde and Expressionism. Central Europe 14, 2016, č. 2, s. 125140.
 • „,Nemělo to obličeje. Byla to věc“: K napětí mezi člověkem a věcmi v prozaické tvorbě české avantgardy počátku 20. let. Česká literatura 2011, roč. 59, č. 2, s. 175197.
 • Experimentuji, tedy jsem: Abstraktní umění avantgardy jako negace a jako obhajoba tvůrčího subjektu. In: Bohemica Olomucensia 2010, roč. 2, sv. 1, s. 5870.
 • Cesta generace od revoluce k leknínům. Tvořící subjekt v teoretické reflexi české avantgardy počátku dvacátých let. In: Generace, skupiny a programy v literatuře. Příbram 2009, s. 87112.
 • Karel Teige: Požadavky ,nového umění na pozadí tvorby poetismu. In: Intermedialita: Slovo  obraz  zvuk. Olomouc 2008, s. 115120.

Edice:

 • Neplač, vstaň a střílej! Próza české poválečné avantgardy. Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2016.

Účast v týmových pracích:

 • Dějiny české literatury 19451989. III, IV. Praha: Academia, 2008.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

Přehled odborné činnosti