Previous Next
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...
Podnětná výzva teorii i interpretaci VERONIKA KOŠNAROVÁ Jako sedmý svazek edice Theoretica & historica, vydávané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, vyšla...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura 1. poloviny 20. století; česká avantgarda.

Studium a stáže

20002006 FF UK, obor Bohemistika; 20062013 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, oddělení komparatistiky, interní doktorand (disertační práce Avantgarda mezi individualismem a kolektivismem); zahraniční studijní pobyty: 2005 Humboldt Universität zu Berlin; 2008 University of Glasgow; 2010 State University of New York, Newpaltz.

Zaměstnání

Od 2007 ÚČL AV ČR, Oddělení literární lexikografie; 20142016 University of Oxford; od 2017 ÚČL AV ČR, Oddělení ediční a textologické

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Vprostřed davu: česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem. Academia, Praha 2016.

Studie:

 • “Farewell to the Whole Epoch”. The Zone as the Beginning and End of the Czech Avant-garde. Journal of Modern Literature 43, 2020, č. 4, s. 4561.
 • Velká eliotovská báseň: k Mluvícímu pásmu Milady Součkové. Česká literatura 65, 2017, č. 2, s. 213234.
 • For a New Novel: Milada Součková and Czech Modernist Fiction in the 1930s’. European Avant-Garde and Modernism Studies 5, 2017, s. 299313.
 • 'Nothing is Certain': Czech Post-War Literature Between the Avant-Garde and Expressionism. Central Europe 14, 2016, č. 2, s. 125140.
 • „,Nemělo to obličeje. Byla to věc“: K napětí mezi člověkem a věcmi v prozaické tvorbě české avantgardy počátku 20. let. Česká literatura 2011, roč. 59, č. 2, s. 175197.
 • Experimentuji, tedy jsem: Abstraktní umění avantgardy jako negace a jako obhajoba tvůrčího subjektu. In: Bohemica Olomucensia 2010, roč. 2, sv. 1, s. 5870.
 • Cesta generace od revoluce k leknínům. Tvořící subjekt v teoretické reflexi české avantgardy počátku dvacátých let. In: Generace, skupiny a programy v literatuře. Příbram 2009, s. 87112.
 • Karel Teige: Požadavky ,nového umění na pozadí tvorby poetismu. In: Intermedialita: Slovo  obraz  zvuk. Olomouc 2008, s. 115120.

Edice:

 • Neplač, vstaň a střílej! Próza české poválečné avantgardy. Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2016.

Účast v týmových pracích:

 • Dějiny české literatury 19451989. III, IV. Praha: Academia, 2008.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

Přehled odborné činnosti