Previous Next
Fenomén Zappa: badatelský oříšek, nebo kámen úrazu? STEFAN SEGI V září roku 2013, u příležitosti dvacátého výročí úmrtí kytaristy a skladatele Franka Zappy, uspořádal Ústav...
Evropská knižní kultura? Ne, kultury… JIŘÍ TRÁVNÍČEK Na poli knižní a čtenářské kultury jsme v poslední době svědky několika integračních snah: shromáždit data...
Pro studenty — a pro veřejnost? MICHAL CHARYPAR Útlá antologie Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích editorů Jiřího Holého a Hany...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; literatura a paměť.

Studium a stáže

FF OU, obor Český jazyk se žurnalistickým zaměřením (diplomová práce Tvůrčí osobnost Antonína Brouska, 2006); FF OU, obor Teorie a dějiny české literatury (rigorózní práce Identita – intimita – intelekt: Poezie Antonína Brouska do roku 1969, 2009; disertační práce Básnické dílo Antonína Brouska do roku 1989: Východiska, inspirace a možnosti interpretace, 2013); studijní pobyt University of Glasgow (bohemistika, 2004).

Zaměstnání

2006–2007 redaktorka týdeníku Listy moravskoslezské; 2007–2008 lektorka českého jazyka na PWSZ v polské Ratiboři; 2008–2010 lektorka českého jazyka na Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu a 2010–2013 na Vídeňské univerzitě; od 2014 členkou Oddělení 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Studie:

  • (Kolektivní) paměť v exilové poezii Antonína Brouska. Studia Slavica, 2014, roč. XVIII, č. 2, s. 87–95.
  • K Záhade hlavolamu Jaroslava Foglara. O dieťati, jazyku, literatúre: Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, 2013, roč. 1, č. 1, s. 90–99; s D. Leškovou.
  • Zpráva o stavu hledání paměti. Přehledová studie o fenoménu zvaném kulturní paměť. Host, 2014, roč. XXX, č. 2, s. 27–29.
  • Exilová tvorba Antonína Brouska prizmatem psychologických problémů emigrace. In: M. Balowski  J. Svoboda. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym = Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Racibórz: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Raciborzu, 2008. 
  • I řeč znamená domov. Mateřština a vztah k ní jako část osobní identity Antonína Brouska. Nové břehy, 2008, roč. 1, č. 4 (15. 12.), s. 28–31.
  • Sci-fi jako způsob nahlížení dneška. Rozrazil: revue na provázku – poutavý časopis, 2007, roč. 2, č. 5, s. 91–93; s L. Krečmerem.