Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Populární literatura; literární kultura; teorie komiksu; dějiny československého komiksu; elektronické edice.

Studium a stáže

19992006 FF UK, obor Český jazyk a literatura; 2007–2015 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, doktorské studium.

Zaměstnání

Od 2001 externí spolupráce s ÚČL AV ČR; 2004–2011 odborný pracovník Oddělení edičního a textologického ÚČL AV ČR (do roku 2007 pod názvem Česká elektronická knihovna); od 2012 odborný pracovník Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od 2020 vědecký tajemník ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • P. Kořínek (ed.): Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Praha: Nakladatelství Čtyřlístek 2019.
 • P, Kořínek – L. Kořínková: Punťa. Zapomenutý hrdina českého komiksu 1934–1942. Praha: Akropolis 2018.
 • P. Kořínek – M. Foret – M. Jareš: V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. Praha: Akropolis 2015.
 • T. Prokůpek – P. Kořínek – M. Foret – M. Jareš: Dějiny československého komiksu 20. století. Praha: Akropolis 2014 [2 svazky a rejstříková brožura, hl. redaktor].

Studie:

 • „Self-regulation and self-censorship. Comics Creators in Czechoslovakia and Communist Eastern Bloc". In: F. L. Aldama (ed.): The Oxford Handbook of Comic Book Studies. New York: Oxford University Press 2020, s. 239-255.
 • „Facets of Nostalgia. Text-centric Longing in Comics and Graphic Novels by Pavel Čech". In: M. Kuhlman – J. Alaniz (eds.): Comics of the New Europe. Leuven: Leuven University Press 2020, s. 89–104.
 • „The Ancient Near East in Czech Comics and Popular Culture. The Case of Jáchym and the Printer’s Devil" (spolu s J. Mynářovou). In: L. Verderame – A. Garcia-Ventura (eds.): Receptions of the Ancient Near East in Popular Culture and Beyond. Atlanta: Lockwood Press 2020, s. 181–195.
 • „Literatura pro děti a mládež (spolu s L. Kořínkovou)". In: T. Prokůpek (ed.): Ondřej Sekora – Mravenčí a jiné práce. Brno – Praha: Moravské zemské muzeum a Akropolis 2019, s. 124-149.
 • „Achtbaan van malle geiten & necrofiele smeerlapperij. De ups en downs van de tsjechische strip". Stripgids V (2019), s. 54–77.
 • „Rychlé šípy a jejich dobrodružství prózou". In: T. Prokůpek (ed.): Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Praha: Akropolis 2018, s. 134–141.
 • „Tucet punťovských inspirací. Vzory a zdroje českého komiksu třicátých let". In: Tabook Baedekr 2018. Tábor: Baobab 2018, s. 367389.
 • „Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy" (společně s S. Fedrovou). In: J. Grus – Ilustrovat klasiku. Praha: Karolinum 2018, s. 1–5.
 • „Zasílejte každou vtipnou drobnůstku. České humoristické časopisy na dějinném zlomu (září až prosinec 1918)". FŮD 2 (2018), s. 611
 • „Život veselý i tuhý čeká naše dobrodruhy" (společně s L. Kořínkovou). In: Tabook Baedekr 2017. Tábor: Baobab 2018, s.219229.
 • „Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. České komiksové příběhy o veselých zvířátkách mezi všednodenností a epikou". In: J. Hrabal (ed.): Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého 2017, s. 59–71.
 • „Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu" (spolu s L. Kořínkovou). Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 48 (2016), s. 84–103.
 • „Šprýmovné komiksy Josefa Lady". In: J. Lada – T. Prokůpek: Šprýmovné komiksy. Obrázkové seriály z let 1922–1946. Praha: Plus 2016, s. 121–125.
 • „Kreslit, jako když se luští křížovka. Jiří Kalousek v ilustraci, komiksu, karikatuře i animovaném filmu". In: J. Černý – P. Zátka – J. Kalousek: Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha: Albatros 2016, s. 117–133.
 • „Jak vznikaly Obrázky z dějin zeměpisných objevů". In: J. Černý – P. Zátka – J. Kalousek: Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha: Albatros 2016, s. 134–141.
 • „Che cosa fa parte della storia? Le trasformazioni dei popolari Obrázků z českých dějin [Immagini della storia ceca]". In: T. D’Amico – P. A. Bílek – L. Machatová – M. Foret: La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. Mantova: Universitas Studiorum 2016, s. 91–104.
 • „Patero českých komiksových Sienkiewiczů". In: Henryk v bublinách. Katalog komiksové soutěže. Praha: MAKE*detail - Eliška Kosová 2016, s. 9–13.
 • From Barbánek to Smurfette (and Back Again): 1989–1995 Czech Children’s and Youth Magazines – Comics’ and Picture Serials’ Changes in Editorial Practice and Publication Strategies". In: O. Daniel – T. Kavka – J. Machek: Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Listening to the Wind of Change. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 24–36.
 • „‚Jako posledně, žádné textové bubliny‘. Komentovaný seriál jako zkrocený komiks“. In: M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015, s. 1083–1095.
 • „Komiksová menažérie Věry Faltové“. In: V. Steklač – V. Faltová: Dobrodružství Mořských vlků. Praha: Albatros, 2014, s. 218–230.
 • „K pramenům komiksového pojmosloví. Přínosná těkavost definic“. In: Z. Vyskočilová (ed.): Literatura a média. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice: Tomáš Halama, 2013, s. 55–68.
 • „O Čtyřlístku s láskou. Prolegomena k analýze jednoho seriálu“. In: M. Foret  P. Kořínek  T. Prokůpek  M. Jareš (eds.): Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 201–214.
 • „Smějeme se se zvířátky“. In: P. Kořínek  T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 68–97.
 • „V dalším čísle naleznete“. In: P. Kořínek  T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 12–35.
 • „Prolomit šifru“. In: P. Kořínek  T. Prokůpek (eds.): Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012, s. 6–10; s T. Prokůpkem.
 • „Moc a dystopie: antiutopické vize v současné angloamerické fikci“. In: I. Taranenková  M. Jareš (eds.): Bude, jako nebolo: Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV – Pedagogická fakulta Trnavském univerzity v Trnave, 2012, s. 172–180.
 • „Banální jak z komiksové bubliny: adjektivum ‚komiksový‘ jako žánrová specifikace“. In: S. Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 91–100.
 • „Sdílenými světy k seriálovým strukturám: Fikční světy komiksu“. In: A. Jedličková  O. Sládek (eds.): Vyprávění v kontextu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, s. 100–118.

Edice:

 • Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Praha: Nakladatelství Čtyřlístek 2019; spolu s M. Foretem, M. Jarešem, L. Kořínkovou, J: Němečkem a T. Prokůpkem.
 • Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012; s M. Foretem, T. Prokůpkem a M. Jarešem.
 • Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012. Řevnice: Arbor vitae, 2012; s T. Prokůpkem (rovněž v anglojazyčné verzi jako Signals from the Unknown. Czech Comics 1922–2012).

Překlady:

 • B. W. Wright: Rudoši, romance a renegáti. Komiksy a kultura studené války 1947–1954“. Česká literatura LVIII, č. 5, s. 631–675.

Účast v týmových pracích:

 • Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontexty (hlavní řešitel). GA ČR 20-09848S, ÚČL AV ČR 2020–2022.
 • Mezitím na jiném místě. Století českého komiksu (kurátor /s T. Prokůpkem/, výstavní projekt, Česká centra ve spolupráci s ÚČL AV ČR a FF UP, 2018–2020)
 • Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 (kurátor /s T. Prokůpkem/, výstavní projekt, Dům umění města Brna – Centrum současného umění DOX – Východočeská galerie, ve spolupráci s ÚČL AV ČR a FF UP, 2012–2013).
 • Komiks: dějiny – teorie (hlavní řešitel). GA ČR 406/10/2306, ÚČL AV ČR – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2010–2012.
 • Kritická hybridní edice  Souborné kritické vydání děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. ÚČL AV ČR 20072009.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. a počátku 20. století. Internetová plnotextová databáze, ÚČL AV ČR 2006.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. CD-ROM. Praha: ÚČL AV ČR, 2002.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI