Previous Next
Kapitoly z korpusové versologie — cesta správným směrem JIŘÍ MILIČKA Ve středoevropském prostoru se nikdy příliš nezdůrazňovala dichotomie mezi science a humanities, jak ji chápe...
Historia literaria v kulturách vědění LENKA ŘEZNÍKOVÁ Podobně jako další oblasti společenských věd také dějiny vědění prošly v posledních desetiletích...
Vědec a kulturní politik Arnošt Kraus VÁCLAV MAIDL Ve dnech 5.–6. října 2017 se na FF UK v Praze v Hybernské ulici konalo mezinárodní symposium Der...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Česká literatura 2. poloviny 20. století; vězeňská literatura; samizdat; underground; trauma; kulturní paměť.

Studium a stáže

2003–2009 FF MU, obor Český jazyk a literatura, bakalářské a magisterské studium; od 2009 FF MU, obor Česká literatura na Ústavu české literatury a knihovnictví, doktorské studium.

Zaměstnání

2010–2011 knihovnice v Ústřední knihovně FF MU; od 2012 členkou Oddělení literární lexikografie ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

 Studie:

  • „Knihovny v podzemí. O knižní kultuře v nesvobodě“. In: Marginalia historica 2014, č. 2, s. 13–43.
  • Cenzura vězeňské korespondence v Československu v letech 1948–1955. In: Cenzura v literatuře a umění ve střední Evropě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 186–204.
  • K samizdatové edici Kvart. 2013. Dostupné z: http://www.csds.cz/cs/g6/2947-DS.html.
  •  Vězeňský samizdat jako neznámý fenomén v dějinách československé nezávislé kultury let 1948–1989. Souvislosti 2013, č. 3, s. 194–208.
  • The Bulwark against Trauma. Poetry as a Means of Survival in Totalitarian Prisons. Bohemica litteraria 16, 2013, č. 2, s. 21–45. 
  • „Czechoslovak Prisoner Samizdat in 19481989“. eSamizdat, 20102011, VIII, s. 247259.
  • „A tohle bolest je…“ In: Přadénko z drátů. Praha 2010, nečísl. 
  • „Vězeňská poezie: dokument a svědectví“. In: Českoslovenští političtí vězni: Životní příběhy. Praha 2009, s. 6377.

Účast v týmových pracích:

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI