Previous Next
Fenomén Zappa: badatelský oříšek, nebo kámen úrazu? STEFAN SEGI V září roku 2013, u příležitosti dvacátého výročí úmrtí kytaristy a skladatele Franka Zappy, uspořádal Ústav...
Evropská knižní kultura? Ne, kultury… JIŘÍ TRÁVNÍČEK Na poli knižní a čtenářské kultury jsme v poslední době svědky několika integračních snah: shromáždit data...
Pro studenty — a pro veřejnost? MICHAL CHARYPAR Útlá antologie Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích editorů Jiřího Holého a Hany...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká populární literatura; česká avantgarda.

Studium a stáže

2003‒2010 FF UK, obor Český jazyk a literatura (diplomová práce Vztah české literární kultury avantgardního období k populární literatuře); 2007 Universität Regensburg (semestrální studium v rámci programu Erasmus); 2010 ÚČLK, interní doktorandka; 2012 Universität Hamburg (měsíční stáž); 2014 Berlín, Lipsko (výzkumný pobyt).

Zaměstnání

20102012 časopis Týden a web Týden.cz, korektorka; od 2012 ÚČL AV ČR, bibliografka; tajemnice časopisu Česká literatura.

Výběrová bibliografie

Studie:

  • Zábava pro proletáře: (populární literatura a kultura v očích prvorepublikové avantgardy). Tvar, 2014, roč. 25, č. 6, s. 1011.
  • Zatčení Jiřího Koláře v roce 1953  edice dokumentů. Česká literatura, 2013, roč. 61, č. 4, s. 560561.
  • Svět smíchu a poezie. Nový Prostor, 2013, č. 428, s. 119; se S. Segim.
  • Dopisy Jakuba Demla Karlu Dostálu-Lutinovovi (19001907). Literární archiv 43, 2011, s. 7679; s L. Hrabalovou.
  • Dopisy Jakuba Demla Richardu Weinerovi. Literární archiv 43, 2011, s. 311; s B. Chybovou.
  • Fantomas. In: H. Buddeus a kol. (eds.): Ad acta 1 / Dějiny umění v rozšířeném poli. Praha: VŠUP, 2011.
  • Anatomie braku: Několik tezí k brakové literatuře. LitENky 6, 2010, č. 2, s. 45; se S. Segim.
  • Centrum a periferie červené knihovny. Literární novinky 2, 2006, č. 5/6, s. 1517.