Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Literární lexikografie; dějiny české poválečné literatury a literárního života.

Studium a stáže

19851990 PedF MU (Mgr.); 19962002 FF MU (Ph.D.); 2007 FF MU (PhDr.).

Zaměstnání

1991–1995 redaktor moravského vydání Lidových novin; 1991–1999 PedF MU Brno, odborný asistent; 1997–2002 odborný pracovník brněnské pobočky ÚČL AV ČR; 2003–2004 samostatný vědecký pracovník Oddělení literární lexikografie tamtéž; od července 2004 samostatný vědecký pracovník Oddělení pro výzkum literatury 20. století tamtéž; od 2010 vedoucí Oddělení literární lexikografie tamtéž.

Akademické funkce

Člen Literární komise Ministerstva kultury (20022004, 20102012); člen vědecké rady ÚČL AV ČR (20042005); člen oborové komise GA ČR (20042006); člen podoborové komise GA ČR (20042008, 2006 její předseda); člen Rady ÚČL AV ČR (2007–2011); od 2017 člen Rady ÚČL AV ČR (od 2020 předseda).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Český literární samizdat 1949–1989. Praha, Academia + ÚČL AV ČR 2018; vedoucí autorského kolektivu.
 • Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014; vedoucí autorského kolektivu.
 • Jedno jméno, dva osudy. Dvojportrét exilových vydavatelů Antonína Vlacha a Roberta Vlacha. Praha: Společnost pro vědu a umění a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012. 
 • Prvních dvacet let. Kulturní rada a literární život českého exilu 19481968. Brno: Host, 2008.
 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Sv. 12. Praha: Literární akademie, 20042005; s kol. spoluautorů.
 • Exilová periodika. Praha a Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1999; s L. Formanovou a J. Gruntorádem.
 • České krajanské a exilové noviny a časopisy po roce 1945. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia při Univerzitě Palackého, 1995. 

Studie:

 • „Vaše dílo nebude vydáno“. Danny 2020, s. 19–27.
 • „K terminologii samizdatu – K dějinám českého literárního samizdatu“. In M. P. a kol., Český literární samizdat 1949–1989. Praha, Academia + ÚČL AV ČR 2018, s. 13–43.
 • „Communication of the Sixty-Eight Publishers with Czechoslovak Samizdat and the Competition with other Exile Publishers. In Glanc, T., Romanová, G. (eds.): Samizdat Past & Present. Praha: Karolinum Press, 2018, s. 161-172; s. A. Přibáňovou.
 • „Bibliografie literárního exilu: rekapitulace, dluhy a vyhlídky“. In Kubíček, Tomáš – Svobodová, Eva (eds.): Mezníky bibliografie. Brno, MZK 2017, s. 101–110.
 • „Kdyby tisíc klarinetů". In: Merenus, A., Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita 2017, s. 15-21.
 • „Vnitrozemí a pohraničí českého literárního samizdatu“. literatura 64, 2016, č. 6, s. 822–847.
 • „Helfer, šnobl, plejer, dacan. Domácí beletrie šedesátých let očima exilových recenzentů“. Česká literatura 64, 2016, č. 1, s. 23–34.Studie v ostatních časopisech
 • „Trnitá cesta Agogha krále. Příběh nedokonané knihovraždy“. 32, 2016, č. 5, s. 70–75.
 • I rapporti di Sixty-Eight Publishers con il samizdat cecoslovacco e la concorrenza con le altre case editrici dell’emigrazione. eSamizdat 2011, č. 8, s. 233–238; s A. Přibáňovou.
 • Ani to nezkoušejte! Ke čtyřicátému výročí založení Sixty-Eight Publishers. Dějiny a současnost 33, 2011, č. 11, s. 1416.
 • Tři životy obětavého konfidenta. Příběh exilového vydavatele Antonína Vlacha. In: L. Jungmannová (ed.): Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2010, s. 233–243.
 • Exil cestou k osmašedesátému. In: Pražské jaro 1968. Literatura  Film  Média. Praha: Literární akademie, 2009, s. 163170.
 • Jak vznikali Zbabělci. Dvojí výročí slavného románu. Dějiny a současnost 30, 2008, č. 12, s. 1417.
 • 1956  Jiný sjezd spisovatelů. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 4, s. 707718.
 • Foglarovi dědicové, pohrobci a levobočci. Host 23, 2007, č. 6, červen, s. 3943.
 • Exil o domově. Poznámky o exilové literární kritice a publicistice v padesátých letech. In: Studia Moravica IV. Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 139145.
 • Z Náchoda do Kostelce, od Járinky k Ireně, od Marie k Marii. In: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005, s. 93101. Též In: Danny, 2005, č. 1, červen, s. 2127.
 • Druhý debut Josefa Škvoreckého. Česká literatura 52, 2004, č. 3, červen, s. 385408; s K. Bláhovou.
 • Kdo byl Jaroslav Strnad?“. Host 19, 2003, č. 2, s. 3538.
 • Kdo byl Robert Vlach?“. Host 18, 2002, č. 5, s. 2831.
 • Kdo byla Reli Bernkopfová?“. Host 17, 2001, č. 2, s. 4043.
 • Problémy s bibliografií českého samizdatu. Tvar 9, 1998, č. 8, s. 7.
 • Malý průvodce protektorátní poezií Josefa Škvoreckého. Tvar 9, 1998, č. 7, s. 17.

Edice:

 • P. Den – K. Vrána: Promińte tu čmáraninu : korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulantství, literatuře, historii a filozofii. Knihovna Libri prohibiti, Praha 2015.
 • J. Škvorecký: Nevěsta z Texasu. Praha: Books and Cards, 2013; s A. Přibáňovou.
 • J. Škvorecký  L. Dorůžka: Na shledanou v lepších časech. Vzájemná korespondence z let 1968–1989. Praha: Books and Cards, 2011; s A. Přibáňovou.
 • V. Michl: Daleko je moje Tipperary. Praha: Libri prohibiti, 2011; s M. Jarešem.
 • Jak je ve větě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany. Praha: Books and Cards, 2010; s A. Přibáňovou.
 • J. Škvorecký: Pekařův kluk a jiné hry a scénáře z exilu. Praha: Books and Cards, 2008.
 • J. Škvorecký  L. Dorůžka: Psaní, jazz a bláto v pásech. Vzájemná korespondence z let 19501960. Praha: Literární akademie, 2007.
 • J.Škvorecký: Zločin v šantánu a jiné filmové povídky a scénáře. Praha: Literární akademie, 2007.
 • Lidé v mlze. Malá antologie české exilové povídky padesátých a šedesátých let. Praha: Společnost pro vědy a umění, 2007. 
 • Poštovní schránka domov. Malá antologie české exilové povídky padesátých let. Praha: Společnost pro vědy a umění, 2005. 
 • Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2005; s H. Kupcovou.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (196989). Antologie k Dějinám české literatury 19451989. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (19581969). Antologie k dějinám české literatury 19451990. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003.
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (194858). Antologie k Dějinám české literatury 194590. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2002. 
 • Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (194548). Antologie k Dějinám české literatury 194590. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2001. 
 • J. Škvorecký: ... na tuhle bolest nejsou prášky. Praha: Ivo Železný, 1999.

Účast v týmových pracích:

 • Dějiny české literatury 19451989. Sv. 2, 3. Praha: Academia, 20072008.
 • Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)
 • Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 19452000. Olomouc – Brno, Votobia: Host, 2002.

Přehled odborné činnosti