Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Badatelské zaměření

Sociologie literatury; knižní kultura; literární historiografie.

Studium a stáže

19921993 Universität Salzburg, obor Germanistika  filosofie; 19931997 Universität Wien, obor Germanistika  filosofie (Mag. phil.); 19982006 Universität Wien, externí postgraduální studium na katedře germanistiky (Dr. phil.; Die Ausdifferenzierung des Sozialsystems Literatur in Prag 17601820).

Zaměstnání

19972000 univerzitní lektor na Katedře německého jazyka ZCU; 20002001 Institut Terezínské iniciativy (civilní služba), 20012002 univerzitní lektor na Katedře jazyků ČZU; 20022003 Université Paris IV  Sorbonne Nouvelle a École des Chartes, lektor; 20062008 projekt Topografie knižní kultury Prahy v letech 17501850; od 2008 člen Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR; od července 2010 vedoucí Oddělení pro výzkum literární kultury tamtéž.

Akademické funkce

Zástupce ředitele ÚČL AV ČR pro mezinárodní spolupráci; člen řídícího výboru česko-francouzské vědecké spolupráce Platforma CEFRES (https://cefres.cz/en/cefres-platform); jednatel ČSVOS (České společnosti pro výzkum 18. století – www.18stoleti.cz) a předseda redakční rady jejího časopisu CORNOVA; člen vědecké rady Společnosti pro výzkum knižní kultury v Rakousku (Österreichische Gesellschaft für Buchforschung in Österreich – www.buchforschung.at); člen redakční rady časopisu Literární archiv; přidružený člen Zentrum für Buchwissenschaft (Mnichov). 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • C. Madl – M. Wögerbauer – P. Píša: Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví”. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2019.
 • C. Madl – P. Píša – M. Wögerbauer: Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019.
 • P. Píša, – M. Wögerbauer – J. Lukáš: Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017.
 • M. Wögerbauer – P. Píša – P. Šámal – P. Janáček a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, v. v. i., 2015, 2 sv [vedoucí autorského kolektivu].

Studie:

 • „Walther, Georg(e) Conrad, Verlagsbuchhändler, Buchdrucker", in: Historische Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften (ed.), Neue Deutsche Biographie, sv. 27, Berlin 2020, s. 375-377.
 • „Kalendáře, noviny, privilegia? Studie o páteři tiskařského podnikání v Čechách v 18. století". Acta Musei Nationalis Pragae – historia litterarium, 64 (2018), 3/4, 16–24.
 • „Nur schade, daß ich hier so ganz im Dunkeln lebe“. Systemtheoretische Beobachtungen zum Problem literarischer Peripherie anhand des Meißner-Göschen-Briefwechsels. In: Bremer, T. – Haug, C. – Meise, H., Verlegerische Geschäftskorrespondenz im 18. Jahrhundert. Das Kommunikationsfeld zwischen Autor, Herausgeber und Verleger in der deutschsprachigen Aufklärung. Wiesbaden, Harrassowitz 2018, 241-265.
 • Das Königreich Böhmen (1750–1848). In: Bachleitner, N., Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Böhlau, 193-215 2017 [s P. Píšou].
 • "Aufklärung". In: Becher, P. – Höhne, S. – Krappmann, J. – Weinberg, M., Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler 2017, 121-125.
 • „Ein unaufhörlicher literairischer Kampf könnte die öffentliche Sicherheit stöhren und die gesellschaftliche Eintracht vermindern.“ Zwei Fallstudien zur Zensurpraxis zwischen antijüdischem Diskurs und literarischer Öffentlichkeit um 1800. In: Danielczyk, J. – Hall, M. – Hermann, C. – Vlasta, S., Zurück in die Zukunft - Digitale Medien, historische Buchforschung und andere komparatistische Abenteuer: Festschrift für Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2016, 37-54.
 • Litteratura multiplex. In: Cerman, I., Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, 91-107.
 • Barocke Buchkultur in den Böhmischen Ländern. In: Christian Gastgeber, Elisabeth Klecker (edd): Barock (= Geschichte der Buchkultur, 7). Graz: ADEVA, 2015, s. 383-426 [s Jiřím Pokorným]
 • Welche Grenzen braucht das Buch? Die Regulierung des Buchwesens als Mittel der Selbstkonstruktion der Habsburgermonarchie. In: Cornova. Revue české společnosti pro výzkum 18. století a filozofické faktulty univerzity Karlovy v Praze 3, 2013, 2, s. 11–29.
 • Inovace v době privilegií: Höchenbergerův vynález polní tiskárny. In: T. Petrasová  P. Machalíková (eds.): Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 23.–25. února 2012. Praha: Academia, 2013, 242–250.
 • Úvodem. In: T. Pavlíček – P. Píša – M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012, s. 7–17.
 • „,Možná Ovid jen básnil. Avšak já prozaik mluvím pravdu‘. Analýza zápisků pražského estetika Augusta Gottlieba Meißnera (1753–1807) jako rekonstrukce tvůrčí praxe. In: Autor a jeho archiv (= Literární archiv 44, 2012), s. 13–27.
 • Popularizing Knowledge, Cenzoring Opinion? The Access to the Printed and the Risks of the Reading Public in the Bohemian Lands (1770–1815). In: L. Hecht a kol. (ed.): „Haskalah, Aufklärung, Osvícenství". Jewish Enlightenment in the Czech Lands in a European Perspective. (= Interdisciplinary Journal for Jewish Studies, 2012, 2–3). London 2012, s. 203–219.
 • Wessen Lehrlinginn? Maria Anna Sager (1719–1805) und der Kulturtransfer im Sozialsystem Literatur. In: A. Todorow – M. Weinberg (edd.): Prag als Topos der Literatur. Olomouc 2011, s. 47–65.
 • Censorship and Book Supply in the Bohemian lands, 1790–1800. In: I. Cerman  R. Krueger  S. Reynolds (edd.): The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Oxford 2011, s. 69–87 (= SVEC 2011, 7); s C. Mádlovou.
 • Geheime Wege nach Leipzig? Der Beginn der Berufsschriftstellerei in den Böhmischen Ländern und die österreichische Zensur. In: Ch. Haug  F. Mayer  W. Schröder (ed.): Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz, 2011 (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, 47), s. 185–201.
 • Mediale Strategien der Vermittlung im Wandel. Eine quantitative Analyse von Paul Eisners Beiträgen in tschechoslowakischen Periodika. In: I. Koeltzsch – M. Kuklová – Michael Wögerbauer (Hgg.): Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln – Weimar: Böhlau, 2011. s. 219–232.
 • „,Jeho prozatímním zaměstnáním je psát romány. Zrod a zkáza profesionálního spisovatelství v Čechách kolem roku 1800. In: T. Breň  P. Janáček (ed.): „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: ÚČL, 2009. s. 19–38.
 • Eine ,Topographie des Buchwesens in den Böhmischen Ländern? Ein Versuch zur Rekonstruktion regionaler Einheiten am Beispiel von Firmenmigration und Filialgründung 1750 bis 1850. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, 2009, 1, s. 31–42.
 • Filologie služebnicí národa? Poznámky k funkci velkých dejin literatury v Čechách 1882–1948. In: K. Bláhová  O. Sládek (eds.): O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha 2008, s. 189–207.
 • „,Die Zensur ist keine Wissenschaft, sondern eine bloße Polizeianstalt. Zum Verhältnis von Sozialsystem Literatur und staatlicher Intervention 1780–1820 am Beispiel Prag. In: A. Ritter (ed.): Charles Sealsfield. Lehrjahre eines Romanciers 1808.1829. Vom spätjosefinischen Prag ins demokratische Amerika. Wien: Edition Praesens, 2007 (Sealsfield-Bibliothek, 5), s. 105–124.
 • Četbou k občanské společnosti. Knižní kultura a četba v Praze 1780–1800. In: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800. Praha 2006, s. 82–92.
 • Litteratura duplex. Koncept české a německé literatury v Praze v poslední čtvrtině 18. století. In: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800. Praha 2006, s. 70–81; s V. Petrbokem.
 • Amand Berghofer – rebel cenzorem. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 23.–25. 2. 2006. K vyd. připravily T. Petrasová a H. Lorenzová. Praha 2006, s. 82–91.
 • Die Prager Zeitschrift Der Kranz (1820/21–1824) und das Scheitern ihrer Nachfolgeprojekte Elpore, Der Pilger und Bohemia. In: Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Sv. 45/1, 2004, s. 132–165.
 • Die Genese der ,Ordnung für die Buchhändler In den Kaiserl. Königl. Erblanden' von 1772. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Deutschland – Tschechische Republik. Prag 2004, s. 135–164.

Edice:

 • Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012; s T. Pavlíčkem a P. Píšou.
 • Čtenářská edice souhrnného Fučíkova protokolu z 29. 6. 1942. In: F. A. Podhájský (ed.): Julek Fučík – věčně živý! Brno 2011, s. 127–174; s P. Janáčkem.
 • Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln  Weimar: Böhlau, 2011; s I. Koeltzschovou a M. Kuklovou.
 • Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburger Monarchie. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009 (= Buchforschung 5); s J. Frimmelem.
 • Theresienstädter Studien und Dokumente. Praha 2001, 20022006; s J. Milotovou.
 • P. Eisner: Die deutsche Literatur auf dem Boden der ČSR von 1848 bis 1933. Z češtiny přeložil, editoval a s úvodem vydal M. Wögerbauer. In: Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich. Sv. 9, 2002/2003, s. 124199.
 • A. Kraus: Die deutsche Literatur auf dem Boden der ČSR bis 1848. Z češtiny přeložil, editoval a s úvodem vydal M. Wögerbauer. In: Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich. Sv. 6, 1999, s. 153194.
 • Aus dem literarischen Nachlass von Josef Taussig. Přeložil a s úvodem vydal M. Wögerbauer. In: Theresienstädter Studien und Dokumente, 2001, s. 373388.

Překlady:

 • M. Frankl: „Prag ist nunmehr antisemitisch“. Tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Berlin: Metropol-Verlag, 2011.
 • L. Peschel (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta – Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt (1941–1945). Přel. D. Dobiáš a M. Wögerbauer. Praha: Akropolis, 2008.

Přehled odborné činnosti