Previous Next
Historia literaria v kulturách vědění LENKA ŘEZNÍKOVÁ Podobně jako další oblasti společenských věd také dějiny vědění prošly v posledních desetiletích...
Vědec a kulturní politik Arnošt Kraus VÁCLAV MAIDL Ve dnech 5.–6. října 2017 se na FF UK v Praze v Hybernské ulici konalo mezinárodní symposium Der...
Three Textual Cultures: With Roger Chartier on manuscripts, books and digital media An interview with Roger Chartier took place on the 25th May 2016 in the context of his lecture tour, organized by the...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Marxismus v literární vědě a estetice; literární kritika; teorie uměleckých avantgard; současná česká próza; dílo Witolda Gombrowicze.

Studium a stáže

1996–2003 FF UP, obor Česká filologie a historie; 2004–2011 FF UP, doktorské studium České literatury (disertační práce Hledání pramenů a souvislostí. Kapitoly a reflexi meziválečné avantgardy v šedesátých letech 20. století).

Zaměstnání

2002–2003 externí redaktor nakladatelství Host (Brno); 2007–2011 asistent Katedry slavistiky Institutu polské filologie Opolské univerzity (Opolí, Polsko); 2013–2014 zástupce šéfredaktora časopisu Tvar; od 2014 pracovník Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR (Praha).

Výběrová bibliografie 

Studie:

 • „Literatura jako výzva k obraně subjektu (Čtyři poznámky k dílu Milana Kundery a Witolda Gombrowicze a k aporiím jejich pojetí tvorby)“. In: O. Mainx (ed.): Literatura jako výzva a apel. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2014, s. 242−249.
 • Tematizace avantgardy v pozdním díle Karla Teiga. In: Studia Slavica (Opole) 18, 2014, sv. 2, s. 77−85.
 • K estetickému myšlení Roberta Kalivody. Kapitola z archeologie českého marxismu. In: Česká literatura 62, 2014, č. 4, s. 527−548.
 • Avantgarda v situaci moderny a ,po moderně (Teoretické poznámky)“. In: T. Kubíček – J. Wiendl (eds.): Moderna/Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 330–337.
 • Witold Gombrowicz mezi Východem a Západem. Tvar 24, 2013, č. 6, s. 89.
 • Z druhé strany Atlantiku. Witold Gombrowicz a jeho dialog s (polskou) kulturou. In: Z. Zemanová  L. Pořízková (eds.): Cizinec  vyhnanec – přistěhovalec. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 289–293.
 • „,Gesto  detail  forma. K některým aspektům tvorby Witolda Gombrowicze. Aluze 15, 2011, s. 55–61. (http://aluze.cz/2011_02/06_studie_kanda.php)
 • Vladislav Vančura a Milan Kundera aneb Úskalí dokonalosti. In: Bohemica Olomucensia 4. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 121–126.
 • Epický prostor románu Egona Hostovského. In: J. Czaplińska  S. Giergiel (eds.): Od banity do nomady  Symposium Opolensis. Opole: Uniwersytet Opolski, 2010, s. 35–42.
 • Od znovuobjevování ke skepsi. Květoslav Chvatík o české meziválečné avantgardě. In: Bohemica Olomucensia 1  Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 118–127.
 • Několik poznámek k tématu Jan Lopatka a F. X. Šalda. In: T. Kubíček  L. Merhaut  J. Wiendl (eds.): „Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 1867–1937–2007. Brno: Host, 2008, s. 324–332.
 • Objevování Richarda Weinera. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 6, Studia Moravica VI Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 77–86. (http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2008/SMVII/13.pdf)

Účast v týmových pracích: 

 • A. Fialová (ed.): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jedenadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.

Přehled odborné činnosti