Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Editologie; literární historie: česká literatura 19. století a začátku 20. století; dějiny popkultury.

Studium a stáže

1999–2007 PedF UK, obor Český jazyk a literatura – dějepis (Mgr.); 2008 rigorózní zkouška, obhajoba rigorózní práce (PhDr.); 2008–2015 FF UK, Ústav české literatury a literární vědy, prezenční doktorské studium (Ph.D.).

 

Zaměstnání

Od 2004 odborná pracovnice Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR (do roku 2007 pod názvem Česká elektronická knihovna).

 

Akademické funkce

Předsedkyně Ediční rady ÚČL AV ČR

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942). Praha: Akropolis, 2018; s P. Kořínkem.
 • František Gellner: Text – obraz – kontext. Praha: Akropolis, 2017.

Studie:

 • „,Moc staré zvěsti velebiž, písni má!‘: Budeč jako zdroj inspirace“. In: Posel z Budče 22, 2007, s. 14–28.
 • Karel Slavoj Amerling  věštec ve státních službách. In: sb. Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha: Koniasch Latin Press, 2007, s. 92–97.
 • Květomluva Karla Slavoje Amerlinga. Česká literatura 55, 2007, č. 5, s. 650–668.
 • Blahopřejníky druhé poloviny 19. století jako odraz dobového ideálu rodinných vztahů. In: sb. Od patriarchy k tatínkovi: Západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 37–47.
 • František Doucha – autor literatury pro děti a mládež aneb Kudy cesta nevedla. In: S. Fedrová – A. Jedličková (eds.):V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002–2009. Praha: Akropolis – ÚČL, 2009, s. 369–388.
 • Hesla Josef Jaroslav Kalina, Václav Vilém Trnobranský, Vincenc Furch. In: V. Vaněk a kol. (ed.): Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Příbram: Pistorius a Olšanská, 2009, s. 68–75, 105–112, 158–161.
 • A Brief Introduction to František Gellner. Slovo a smysl 6, 2009, č. 11/12, s. 289–305.
 • Směřování k anarchistickému novému příští na stránkách Neumannova Nového kultu v 90. letech 19. století. In: I. Taranenková – M. Jareš (eds.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univezity v Trnave, 2012, s. 44–53.
 • Varianty Gellnerovy komedie Přístav manželství jako rozcestník jeho tvorby. In: Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44, 2012, s. 201–219.
 • František Gellner, karikaturista Lidových novin. In: Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla. Praha: Mafra, 2013, s. 5–18.
 • František Gellner si za ženu vezme gorilu. Česká literatura 62, 2014, s. 3–34.
 • Kořínková, L.: „The Changes of (not merely) Practical Woman and Emancipation of a Hobby Magazine“. Mediální studia 2015, č. 2, s. 120–138.
 • Kořínková, L.: „Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?“. In: Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století. Edd. Z. Hojda – M. Ottlová – R. Prahl. Praha, Academia 2015, s. 342–352.
 • „Ztracený, hledaný, legendární: Peripetie druhého života válečného konce Františka Gellnera“. In: Kratochvil, A. – Soukup, J., Paměť válek a konfliktů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 181–193.
 • „Synovec a strýc: Rodinné vztahy, židovský původ – a politika“. In: Čížek, M. et al., Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, s. 119–131.
 • „O psích láskách a nástrahách manželského života v dětském obrázkovém seriálu Punťa“. In: Hrabal, J., Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017, s. 73–87.
 • „Literatura pro děti a mládež“. In: Prokůpek, T., Ondřej Sekora - Mravenčí a jiné práce. Brno - Praha, Moravské zemské muzeum a Akropolis, 2019, s. 124–149; s P. Kořínkem.
 • „Á - - mladý pán už vstal!” Motivy flámu a časové disciplinace v díle Františka Gellnera. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019, s. 202–211.
 • „‚Ty… ty… Škubánku jeden!‘. Káťa a Škubánek mezi komiksem a televizí“. In: Kořínek, P., Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Praha, Nakladatelství Čtyřlístek, 2019, s. 157–161.
 • „Zeyerův žaponský román Gompači a Komurasaki jako počátek vynalézání českého literárního Žaponu“. In: Mocná, D. – Tureček, D., Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 2020, s. 166–179.

Edice:

 • M. z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše. Praha: Argo, 2007; s M. Sládkem a T. Breněm.
 • Gellner, F.: Dílo. Edd. J. Flaišman – L. Kořínková – M. Kosák – J. Říha (ve spolupráci s P. Kořínkem a A. Vítovou). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis 2012.
 • V cizích zemích, dalekých krajích. Výbor z povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století o exotice a dalekých cestách. Praha: Knižní klub, 2014.

Účast v týmových pracích:

 • Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi. ÚČL AV ČR – PNP 2016–2022.
 • Kritická hybridní edice  Souborné kritické vydání děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. ÚČL AV ČR 2007–2009.
 • Česká elektronická knihovna  Poezie 19. a počátku 20. století. Internetová plnotextová databáze, ÚČL AV ČR 2006–2007.
 • Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a osobnostního rozvoje studentů učitelství. PedF UK 2006.
 • Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a osobnostního rozvoje studentů učitelství. PedF UK 2005.

 

Přehled odborné činnosti